Over ons

Welkom bij het Financieel Netwerk Rijswijk!

Bij het Financieel Netwerk Rijswijk bundelen we onze krachten om een financieel gezonder en sterker Rijswijk te creëren, waar iedereen de kans krijgt om volwaardig deel te nemen aan onze samenleving.

Samen maken we het verschil!

Over Ons

In nauwe samenwerking met bedrijven en maatschappelijke partners hebben we een lokale alliantie opgericht die zich inzet voor financiële zelfstandigheid.

Onze missie is duidelijk: we streven ernaar de gevolgen van armoede en schuld te verminderen en individuen te ondersteunen bij het doorbreken van de armoedecyclus.

Onze Ambitie

Hoewel basisbehoeften zoals voedsel, veiligheid en onderdak voor velen vanzelfsprekend lijken, geldt dit helaas niet voor iedereen. Onze ambitie is om armoede en schulden aan te pakken, zodat mensen weer volwaardig kunnen deelnemen aan onze samenleving. Als actieve deelnemers van het Financieel Netwerk Rijswijk zetten we ons in voor broodnodige hulp en voor het aanpakken van (verborgen) armoede en schulden.

Onze Aanpak

Onze aanpak omvat verschillende strategieën. We beginnen met het voorkomen van armoede en schulden door middel van preventie en vroegtijdige herkenning. We geloven in het creëren van werkgelegenheid en het bieden van perspectief op maat, waarbij we gerichte ondersteuning bieden waar nodig. Samen met onze partners, potentiële doelgroepen, lokale overheden en bedrijven lanceren we concrete initiatieven die energie genereren en bijdragen aan vooruitgang in de strijd tegen armoede en schulden.

Armoede gaat vaak hand in hand met andere uitdagingen, zoals gezondheidsproblemen, werkloosheid, eenzaamheid en soms zelfs criminaliteit en huiselijk geweld. Daarom geloven we dat een gevarieerde aanpak en samenwerking tussen diverse sectoren essentieel zijn. We zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking waarde toevoegt aan de inspanningen van zowel publieke als private partijen. Samen kunnen we een verschil maken en een positieve impact hebben op mensen die te maken hebben met armoede en schulden.

Ambitiedocument Financieel Netwerk Rijswijkse