Ook dit jaar is Sinterklaas langs geweest

Ruim duizend kinderen in Rijswijk van ouders met een laag inkomen kunnen ook sinterklaas vieren dankzij de kracht van samenwerking. Voor de eerste keer is op initiatief van het Financieel Netwerk Rijswijk (FNR) een mooie samenwerking ontstaan tussen KEI Rijswijk, de Weggeefwinkel, PGB Diaconie, de Rijswijkse Uitdaging, de Voedselbank, AZC en Sintvoorieder1.

Afgelopen jaren deed elke organisatie zelf iets voor de kinderen, maar veel kinderen werden niet bereikt. Door samen te werken aan de december regeling zijn er ruim duizend cadeautjes gegeven aan kinderen in Rijswijk.  

Aan de ene kant dus een groot succes, aan de andere kant jammer dat het nodig is. Het sinterklaasfeest is voor vele gezinnen die in armoede leven helaas een extra bron van zorg. Dan helpt de gezamenlijk actie waar ouders die financieel geen ruimte hebben zich kunnen melden voor een cadeautje voor hun kinderen. Het blijf niet bij een eenmalige actie. Het idee is om dit jaarlijks te doen en wellicht zijn er ook nog andere organisaties die zich hierbij willen aansluiten. Want hoe meer kinderen er bereikt worden, hoe beter. Want elke kind wordt blij van een sinterklaascadeautje.

Van stress en schaamte naar financieel fit

Stress. Schaamte. Sociaal isolement. Mensen met armoede en schulden krijgen er bijna onherroepelijk mee te maken. Maar als het aan Sociaal Werk Nederland en de Rabobank ligt, gaat dat veranderen. Drie jaar geleden riepen ze gezamenlijk het programma ‘Moedige Dialoog’ in het leven: lokale samenwerkingsverbanden die zich inzetten voor de financiële en sociale redzaamheid van mensen met geldzorgen. Met als belangrijkste partijen banken, bedrijven, sociaal werk en vrijwilligers. Inmiddels zijn er ruim 25 samenwerkingsverbanden in heel Nederland. Focus: het voorkomen, vroeg signaleren en oplossen van financiële problemen. 

Begin al bij jongeren
Bijvoorbeeld in Rijswijk. Daar ontwikkelde kwartiermaker Rochelle Heerema een workshopprogramma voor middelbare scholieren. ‘Jongeren komen niet uit zichzelf naar je toe, is mijn ervaring. Dus heb ik het omgedraaid. Ik ga op hen af.’ En met succes. Dominique Rosdorff, teamleider onderbouw havo-vwo op het Rijswijks Lyceum: ‘Na de workshops zijn de scholieren veel opener. Ze schamen zich minder en hebben meer begrip voor elkaar. Mooi toch?’

‘Veel van onze leerlingen komen uit de armere wijken in Den Haag, zoals de Schilderswijk. Leerlingen weten van elkaar dat ze het thuis niet breed hebben. Ze maken zich dan ook best druk over hun vervolgstudie. Kunnen hun ouders dat wel betalen? En is zo’n studielening wel of niet gratis?’

Workshops voor jongeren
‘In oktober 2018 hebben daarom onze derde klassen havo en vwo de Carrousel Jongeren en Geld gevolgd. We hebben bewust gekozen voor deze serie workshops, omdat zo’n dag goed past bij hun levensfase. Ze staan voor hun profielkeuze en beginnen al na te denken over een studie. We hebben hun ouders geïnformeerd over de Carrousel en hopen zo ook het gesprek tussen ouders en jongeren op gang te brengen.’ 

Jongeren enthousiast
‘De kracht van de Carrousel is dat op één dag meerdere onderwerpen langskomen. Zo blijft de boodschap beter hangen. Leerlingen gaven achteraf aan dat ze nu weten waar ze terecht kunnen voor hulp. En ze hebben geleerd hoe belangrijk het is die hulp op tijd te zoeken. Dat betekent dat leerlingen ook bewuster financieel zelfredzaam worden. En wat ik ook zag: na de workshops waren ze veel opener over hun eigen thuissituatie. Ze schaamden zich minder en hadden meer begrip voor elkaar. Voor 2019 hebben we alweer een datum voor een nieuwe Carrousel geprikt.’

‘Hoe ga ik duizend jongeren bereiken? Je kunt nog zoveel online zetten, jongeren komen niet snel naar je toe, is mijn ervaring. Dus heb ik het omgedraaid. Ik ben met mijn programma naar hén toegekomen, op school. En om de scholen mee te laten doen, organiseer ik alles voor ze. Het programma duurt één schooldag en bevat allerlei workshops over geld, inkomsten en uitgaven. En een interactieve theatervoorstelling over geld en schulden. Vandaar de naam ‘Carrousel.’

Bedrijven naar jongeren
‘Uit gesprekken met jongeren heb ik geleerd wat zij nodig hebben om goed met geld te leren omgaan. Zo moeten ze zich ervan bewust worden dat als ze geld lenen van vrienden, ze dit ook terug moeten betalen. En dat uitgaan geld kost. Het is ook nodig dat ze weten waar ze om hulp kunnen vragen, en dat ze dat op tijd doen. Ik heb diverse bedrijven en instanties bereid gevonden om een workshop te verzorgen. Waaronder Rabobank Den Haag, het Jongeren Informatiepunt, de Zorgverzekeringslijn, Welzijn Rijswijk en KPN.’

Scholen geïnteresseerd
‘In 2018 hebben we de Carrousel op drie scholen in Rijswijk verzorgd, en daarmee zo’n 1.500 jongeren bereikt. Toen moest ik scholen nog echt overtuigen, nu komen ze zélf op me af. Ik ben in gesprek met diverse gemeenten in de regio om een Carrousel te organiseren, zowel voor basisscholen (groep 8) als middelbare scholen. Ik heb het programma voor 2019 ook nog iets aangepast. Nieuw is bijvoorbeeld een workshop over het verschil tussen A- en B-merken, om jongeren prijsbewuster te maken. Het programma moet behalve leerzaam vooral ook leuk zijn. Dan is het effect het grootst.’

https://www.moedigedialoog.nl/themas/van-stress-en-schaamte-naar-financieel-fit/

December cadeau! Rijswijk

December cadeau!

Ondanks het zonnige weer komt de december maand er al snel aan, met daarbij de nodige festiviteiten. Hoewel het een gezellige maand kan zijn is het niet altijd een goedkope maand. Dit jaar hebben het Financieel Netwerk Rijswijk, de Rijswijkse uitdaging, PGR Diaconie, de weggeefwinkel, Welzijn Rijswijk, KEI Rijswijk enNationaal Fonds Kinderhulp de handen ineen geslagen met Sint voor ieder 1! Om er voor te zorgen dat de kinderen uit gezinnen met een laag inkomen een extraatje kunnen krijgen voor in deze maand.

Wenst u ook een extraatje aan te vragen? Vanaf 17 oktober tot 18 november kunt u de aanvraag indienen via: https://www.keirijswijk.nl/regelingen/december-cadeau.

Via het aanmeldformulier kunt u een cadeau pakket aanvragen voor uw kind(eren), hierbij is het van belang dat uw kind in bezit is van een actieve ooievaarspas/ AZC pas. Op het formulier wordt er gevraagd naar het geslacht en de geboortedatum van uw kind, dit laatste bepaald in welk leeftijdscategorie uw kind valt met betrekking tot de te ontvangen cadeautjes. Hiernaast heeft u online de keuze voor verschillende ophaal locaties en momenten. 

Na het verwerken van de gegevens ontvangt u voor 27 november een afhaal bericht via de mail waarbij de locatie en tijd vermeld staat waar u de cadeautjes kunt ophalen voor uw kind(eren). De cadeaus zijn ingepakt en ruilen is helaas niet mogelijk. Per kind ontvangt u 1 code.

Het is van belang dat het mail adres correct wordt ingevuld  bij het aanvragen van het cadeau pakket via de site van KEI Rijswijk, anders heeft u kans dat u alsnog geen ophaal code(s) ontvangt! 

Aanvragen van de cadeau pakketten kan tot 18  november

Heeft u vragen over December Cadeau? Dan kunt u deze stellen aan de samenwerkende partijen of u kunt een mail sturen naar: 
emma@keirijswijk.nl

Kennisproeverij Financiële problemen op de werkvloer

Datum: donderdag 17 oktober 

Tijd:     13:30 – 17:00

Locatie: Rabobank Regio Den Haag, Bezuidenhoutseweg 5 in Den Haag

Wist u dat: 62% van de werkgevers te maken heeft met werknemers met financiële problemen.Een werknemer met schulden al snel 13.000 euro per jaar kost.45%van de Nederlandse huishoudens moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen. Bij 20% er zelfs sprake is van een problematische schuld. Bron: Nibud 

In samenwerking met het Rabobank Regio Den Haag en met ondersteuning van Nibud organiseren we een “Kennisproeverij” over werknemers met financiële problemen. 

U krijgt de mogelijkheid om kennis en ervaring over dit onderwerp te delen en u kunt deelnemen aan twee van de drie aangeboden workshops:

Workshop 1: Omgaan met medewerkers met schulden

Handvatten en praktische tips om als werkgever adequaat om te gaan met werknemers met schulden. Wat kunt u doen en wat mag u doen?

Workshop 2: ​Gespreksvoering bij medewerkers die schulden hebben

Kennismaken en oefenen met een concreet stappenplan voor het voeren van een gesprek over financiële problemen.

Workshop 3: Van deurwaarder tot loonbeslag

Het incassotraject wordt doorgenomen, waarbij de meest voorkomende partijen, stukken en juridische termen aan bod komen. Met veel praktijkvoorbeelden, voorbeelddocumenten en oefeningen wordt een brug geslagen naar uw praktijk.

Aanmelden

De kennisproeverij is bedoeld voor werkgevers en HRM-managers.

Er is ruimte voor 45 deelnemers dus meldt u snel aan via info@rijswijksedialoog.nl

Het Financieel Netwerk Rijswijk is een netwerk van bedrijven en maatschappelijke organisaties met als doel aandacht te blijven geven aan het bestrijden van (verborgen) armoede en schulden. 

Verslag “ Alle kinderen kansrijk” 17 oktober 2018

Op 17 oktober 2018 vond de inspiratiesessie “ Alle kinderen Kansrijk” plaats in Wijkcentrum . Hieronder vindt u het verslag van de eerste bijeenkomst.

Reserveer alvast woensdag 10 april 2019 in uw agenda. Dan willen wij weer bij elkaar komen en zien wat er gedaan is met de goede ideeën en aandachtspunten die naar boven zijn gekomen. Van belang is wel dat we met deze opbrengst wat gaan doen. Vanuit het Financieel Netwerk Rijswijk (FNR) zullen we deze punten op de agenda zetten en ook hierover in gesprek met de gemeente. Ik wil jullie vragen mij vooral actief te blijven voeden met ideeën, hulpvragen en aandachtspunten en waar mogelijk zelf initiatief nemen om zaken op te pakken. Samen komen we een stap verder.

 

Verslag bijeenkomst alle kinderen kansrijk

Jongeren bewust maken over geld

Donderdag 4 en vrijdag 5 oktober stond bij circa 215 Rijswijkse leerlingen in het teken van geld. Bij zowel het Vredenburch College als het Rijswijks Lyceum kwam de “Carrousel Jongeren en Geld” langs. De jongeren konden aan verschillende workshops konden meedoen waarbij ze kennis opdeden van financiën en zich meer bewust werden van de omgang hiermee. Ook was er aandacht voor schulden en het voorkomen hiervan.

Naast de workshops kregen de jongeren ook nog een interactieve theatervoorstelling waarbij de onderwerpen geld en schulden bespreekbaar werden gemaakt en die jongeren voorbereidt op hun financiële zelfstandigheid. De carrousel is een initiatief van het Netwerk Financiële Redzaamheid (NFR), die samen met de betrokken organisaties actief aan de slag gaat om mensen die te maken hebben met armoede en schulden te helpen. Volgens Rochelle Heerema, kwartiermaker van het Netwerk Financiële Redzaamheid, wordt in het onderwijs nog (te) weinig met de jongeren gepraat over geld en schulden. “Financiële onwetendheid vergroot de kans op financiële problemen. Ik denk dat de theatervoorstelling en de verschillende workshops de jongeren zeker aan het denken hebben gezet”.

De workshops werden gegeven door diverse organisaties  zoals het Jongeren Informatiepunt (JIP), de Rabobank, Leven en Financiën (LEF), de Zorgverzekeringslijn, Xtraplus, gemeente Den Haag en de gemeente Rijswijk. Volgens Rochelle Heerema is het doel om de jongeren meer bewust te laten worden van het omgaan gelukt. “Als jongeren op jonge leeftijd leren omgaan met geld, dan zullen ze minder financiële problemen op latere leeftijd. Daarnaast ben ik ook blij dat dat we deze dagen met verschillende organisaties hebben georganiseerd. Daarmee vergroot je de impact van zo’n dag”, aldus Rochelle.

Foto’s: Danny Steehouwer

Word jij de Schouders Eronder Schuldhulpverlener van het jaar?

Word jij de Schouders Eronder Schuldhulpverlener van het jaar? Laat zien dat jij de beste schuldhulpverlener uit het werkveld bent en doe mee aan de verkiezing voor de Schouders Eronder Schuldhulpverlener van het jaar! We dagen alle schuldhulpverleners uit om zich aan te melden. Deel hoe jij ‘Gewoon doen.’ in de praktijk brengt in een filmpje van maximaal anderhalve minuut lang. Tijdens het Kennisfestival van Schouders Eronder op 6 december worden de beste vijf schuldhulpverleners op het podium geïnterviewd, de jury en het publiek bepaalt live de winnaar. De winnaar wint vijf Schouders Eronder masterclasses ter waarde van € 5.000,- voor hun organisatie. Upload jouw pitch via je persoonlijke loginlink (https://lnkd.in/ef-AH67), insturen kan tot uiterlijk 23 november. We zijn benieuwd naar je inzending! Hartelijke groet, Organisatie kennisfestival Schouders Eronder

Complexe schuldhulpverlening makkelijk gemaakt

Voor mensen met problematische schulden kan het lastig zijn om in gesprek te gaan met hulpverleners. Nico Wuarbanaran, werkzaam in de schuldhulpverlening in Zoetermeer, vond het tijd worden voor duidelijke taal en liet deze overzichtelijke tekeningen maken. “De stappen in de hulpverlening zijn nu in begrijpelijke woorden vertaald. Pre-intake wordt gewoon kennismaking, bijvoorbeeld. Hopelijk worden ze veel gebruikt”, zegt Nico.

Tijdens het Breed Overleg Armoedebestrijding Zoetermeer (BOAZ) presenteerde Nico de tekeningen. Fonds1818 is betrokken bij het BOAZ in Zoetermeer via het programma Uit de Rode Cijfers, dat zich onder andere richt op het delen van best practices en samenwerking tussen organisaties die zich richten op financiële zelfredzaamheid.

De tekeningen werden gemaakt door Flatland Agency. Voor meer informatie daarover kun je contact opnemen met Nico Wuarbanaran.

Publicatie van Fonds 1818

https://gallery.mailchimp.com/eccbd6cbb13af30193762aae1/_compresseds/34c5aeab-cf48-4ee9-ba94-01c8539d0cd9.jpg

4 en 5 oktober Carrousel Jongeren & Geld

In samenwerking met het Van Vredenburch college en het Rijswijks Lyceum worden  op deze twee dagen verschillende workshops georganiseerd om jongeren bewust te laten worden van het omgaan met geld, het voorkomen van in de schulden komen en hoe jongeren meer in hun kracht kunnen komen te staan.

Wie staan voor de klas?

JIP met Moneywijs

Rabobank Regio Den Haag

Haal meer energie uit jezelf

Theatergroep PlayBack

Money and Lifestyle