Inspiratiesessie” Alle kinderen kansrijk”

Woensdag 17 oktober om 14.00 uur – 16.00 uur  bij Wijkcentrum Stervoorde 

Armoede treft één op de zes kinderen in Rijswijk. Dat betekent dat er in een gemiddelde klas vier of vijf kinderen zitten uit een gezin met een laag inkomen. Ieder kind en ieder gezin zal dit anders ervaren. Hun overeenkomst is dat ze allemaal een steuntje in de rug kunnen gebruiken en daarvoor hebben u ook nodig. Voor leerkrachten en organisaties is het soms lastig om de beste aanpak en ondersteuningsmiddelen te bepalen voor deze kinderen. Tijdens de inspiratiesessie ‘Alle kinderen kansrijk!’ komt u hier meer over te weten en kunt u uw eigen kennis en ervaring delen.

Programma

  • Ontvangst
  • Sprekers Karin van Nuland (Stimulansz)
  • Chris Wallis (Divosa)
  • Introductie kinderrechten ambassadeurs
  •  Casus: bespreking, tips
  • Tips en adviezen doornemen
  • Napraten

 

U bent van harte uitgenodigd om mee te praten en mee te denken tijdens deze sessie. Uw kennis en ervaringen met betrekking tot dit onderwerp  zijn waardevol. Door te brainstormen, informatie te delen en de handen ineen te slaan, kunnen we een netwerk van kennis creëren voor de gezinnen en kinderen, die de ondersteuning goed kunnen gebruiken.

Via onderstaand formulier kunt u zich inschrijven voor de inspiratiesessie.

Workshop moneywijs

Je kunt je geld maar één keer uitgeven. Wanneer het geld op is, lenen veel jongeren bij. Meestal betalen ze dat terug, maar steeds vaker lukt dit niet.  Meestal betalen ze dat terug, maar steeds vaker lukt dat niet. Hoe ga je verstandig om met je geld en wat doe je als je in de problemen bent geraakt of dreigt te geraken? Een groot deel van de interactieve voorlichtingsles bestaat uit de ervaringen van jongeren zelf. Van studiefinanciering , uit de schulden komen tot het beheren van een huishoudboekje.

Workshop innovatie en talent

Chanelle: “Een grote inspiratie voor mij is Steve Jobs en zijn beroemde quote: “Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your own heart and intuition.” En zo is het maar net! Dromen moet je kunnen uitspreken en daarom geloof ik ook dat iemand met een bepaalde passie of gedrevenheid het veel verder kan schoppen dan iemand met een talent die niet bereid is er hard voor te werken. Deze boodschap wil ik dan ook graag verder verspreiden. Ik wil dat ook jonge mensen zich beseffen dat niks onmogelijk is zolang je er maar je best voor doet!”

Aan de hand van een werkblad gaan we samen aan de slag met jouw talent! Je leert; wat jij graag zou willen, waar je nu staat en welke stappen je moet zetten om jouw doelen te bereiken en welke obstakels jij kán overwinnen.

Jongerenambassadeurs

Op dit moment is Rijswijk bezig met het opzetten van jongerenambassadeurs in Rijswijk. Jongerenambassadeurs zijn een groep enthousiaste jongeren. Zij staan met beide benen in de samenleving en nemen geen blad voor de mond. Alleen zó kunnen zij het beste advies uitbrengen aan de gemeente om onze stad leuker én beter te maken voor jongeren. In deze workshop geef jij jouw ongezouten mening en ga je aan de slag met een realistische casus over een actueel onderwerp m.b.t. jongeren & armoede (bv. Jongeren t/m 18 jaar hebben recht op een uitkering).  De raadsleden geven jouw tips en tricks om jouw voorstel/mening/standpunt als beste te presenteren. Het presenteren doe je alleen of in groepjes. Kom ook! En laat je stem horen!

Rabobank Den Haag

Rabobank Regio Den Haag is een financiële dienstverlener. De Rabobank draagt vol overtuiging bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen in de samenleving. De missie van de Rabobank luidt niet voor niks ‘Growing a better world together’. Wij, de medewerkers van Rabobank Regio Den Haag, hebben de eer om te mogen werken in een enorm divers werkgebied. Onze medewerkers zijn een culturele afspiegeling van de maatschappij waarmee we de verbinding tussen de bank, ondernemers en bewoners vergroten.

Gökhan Tercan zal op 21 juni een workshop geven tijdens de caroussel jongeren en geld. “Ik ben geboren in Den Haag en 34 jaar oud. Getrouwd en trotse papa van Sudenaz en Araz. Na mijn opleiding ben ik in de financiële wereld terecht gekomen. Ik geloof in culturele diversiteit op de werkvloer. Dit zorgt voor mooie ideeën, begrip voor elkaar en voor de diverse culturen. Naast mijn werk doe ik ook vrijwilligerswerk en geef bijvoorbeeld gastlessen aan jongeren. Het geeft mij heel veel energie als ik voor de klas (of groep) sta om jongeren financiële educatie te geven en iets voor ze te betekenen. Hierbij kan je denken aan “leren omgaan met geld” & “veilig bankieren”.

Gemeente Den Haag: Haal meer energie uit je leven

Op 21 juni  komen wij bij jullie de workshop “Haal meer energie uit jezelf geven”. De workshop gaat over hoe je je energie en je geld op peil houdt. We doen een smaaktest en je kijkt naar je life style. De meest gezonde en prijsbewuste deelnemer gaat niet met lege handen naar huis!

Wij zijn Financieel trainers bij de gemeente Den Haag. Wij geven verschillende gratis workshops en cursussen op locatie aan alle Haagse burgers om anders met geld om te gaan. Ons aanbod is te vinden op www.denhaag.nl/financieelgezond

Zorgverzekeringslijn

Hoe zit het nou met die zorgverzekering? Waarom is een zorgverzekering verplicht in Nederland? Krijg je zorgtoeslag als je ouders jouw verzekering betalen?
Wat weet jij al van zorgverzekeringen?
Om antwoord te krijgen op jouw zorgverzekeringsvragen kun je de workshop 18+? Verzekeren dus! van Zorgverzekeringslijn.nl volgen. Tijdens deze workshop gaan wij met elkaar in gesprek over de verplichte zorgverzekering.
Om te kijken wie het meeste weet over de zorgverzekering gaan wij aan het einde van de workshop een QUIZ spelen en wie weet ben jij de gelukkige winnaar van…

Zorgverzekeringslijn is een onafhankelijk informatie- en adviespunt voor mensen met zorgverzekeringsschulden en voor onverzekerden. Zorgverzekeringslijn geeft hulpvragers en hulpverleners op een laagdrempelige manier juridisch advies over het oplossen van zorgverzekeringsschulden en het tegengaan van onverzekerdheid. Alle activiteiten worden gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit maakt de dienstverlening kosteloos. Zorgverzekeringslijn verzorgt gastlessen op scholen en workshops aan professionals binnen het sociaal domein. Bij de gastlessen krijgen jongeren praktisch advies over het afsluiten van een zorgverzekering en het voorkomen en oplossen van zorgverzekeringsschulden.

Stichting LEF

Stichting LEF staat voor Leven en Financiën. Doel van LEF is om jongeren te laten ontdekken hoe ze verantwoord met inkomsten, uitgaven, sparen en lenen kunnen omgaan. Zodat ze straks zelf hun financiële zaken goed regelen en een zekere toekomst instappen. Dit doen we met lesmateriaal dat jongeren inspireert en met onze (gast)docenten, werkzaam in de financiële sector, die vrijwillig voor de klas staan.

Yogita Rambocus en Olette Bollen zullen samen een workshop geven op 21 juni tijdens de caroussel jongeren en geld 

Yogita Rambocus is werkzaam als pensioenspecialist bij Achmea Pensioen Services. “Ik ben 41 jaar en ik heb in mijn eentje een grote schuld. Als je wil weten wat dat is, volg dan de LEF-workshop!”

Olette Bollen is al 20 jaar werkzaam binnen de financiële sector, o.a. bij ING. Hier is ze vooral bezig met het zorgen dat de producten en diensten zo goed mogelijk passen bij wat klanten willen. Thuis vliegt het geld eruit aan weer nieuwe spullen en kleding voor haar 2 zoons van 13 en 14. Hoe zou ze dit beter in de hand kunnen houden?

armoede, schuld, schuldhulpverlening, bureaucratie, stress, hulp

Schulden, wat doet het met je?

Donderdag 26 april was er een bijeenkomst van het netwerk financiële redzaamheid. Tijdens de de bijeenkomst was er een dialoog over de gevolgen van schulden voor de mensen en hoe de schuldhulpverlening hiermee om zou moeten gaan naar aanleiding van de film ‘I, Daniel Blake’. De dialoog bestond uit verschillende onderwerpen: stress, bureaucratie, ethisch dilemma en schaamte.

Het Rijswijks Dagblad heeft hier een artikel over geschreven.

armoede, schuld, schuldhulpverlening, bureaucratie, stress, hulp

We zetten onze schouders eronder

Afgelopen dinsdag was ik bij een kennisbijeenkomst in Den Haag van Schouders eronder. Schouders eronder is een programma dat zich richt op de verbetering van de schuldhulp, zodat mensen met een schuld beter ondersteund worden en makkelijker uit hun schuld kunnen komen. Schouders eronder is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties, die zich bezighouden met schuldhulp. (Sociaal werk Nederland, NVVK, Landelijke Cliëntenraad, Divosa en Vereniging Nederlandse Gemeenten)

schouders eronder, kennisbijeenkomst, schuld, armoede, hulp, maatschappelijk, verantwoord, ondernemen, kennis, bijeenkomst, meeting, kennis, opdoen, dialoog, samenwerken

De reden om Schouders eronder op te richten, is dat het aantal mensen met schuld groeit en er te weinig wordt samen gewerkt door organisaties, waardoor de hulp effectiever kan. Schouders eronder richt zich op vier verschillende factoren.

informatie, schulden, cijfers, bureacratie

Lerende organisaties 

Er zijn veel verschillende maatschappelijke organisaties met hetzelfde doel. Deze organisaties kunnen van elkaar leren. Schouders eronder wil deze organisaties bij elkaar brengen, zodat ze van elkaar kunnen leren

Innovatie en onderzoek

Onderzoek zorgt voor kennis? Wat werkt en wat werkt niet? Scholen, wetenschappers en organisaties werken samen om kennis en actie samen te brengen. Dat gebeurt ook met bestaande kennis.

 

 

Kennis opdoen en uitwisselen

Om mensen te kunnen helpen is het belangrijk hoe mensen geholpen kunnen worden. Daar is dus kennis voor nodig. We doen kennis op door de uitwisseling van organisaties (lerende organisaties), onderzoek en het inschakelen van experts. Er is al veel bekend over het onderwerp, maar de informatie is moeilijk te vinden. Schouders eronder gaat de informatie bundelen, zodat deze op één plek bij elkaar voor iedereen te vinden is.

Scholing realiseren informatie, opleiding, schuldhulp, hulpverlening, armoede, schulden, sociale zaken, schouders eronder, dialoog, rijswijk

Nu is er geen specifieke opleiding voor schuldhulpverleners, maar daar wil Schouders eronder iets aan doen. Schouders eronder wil samen met hoge scholen een opleiding oprichten, die opleidt tot schuldhulpverlener, waarbij meer aandacht is voor de praktijk en gedrag.

 

Het netwerk financiële redzaamheid van Rijswijk zal zich in ieder geval inzetten om de gevolgen van armoede en schuldproblemen te verzachten en mensen te ondersteunen om uit de armoede te komen.