armoede, schuld, schuldhulpverlening, bureaucratie, stress, hulp

Schulden, wat doet het met je?

Donderdag 26 april was er een bijeenkomst van het netwerk financiële redzaamheid. Tijdens de de bijeenkomst was er een dialoog over de gevolgen van schulden voor de mensen en hoe de schuldhulpverlening hiermee om zou moeten gaan naar aanleiding van de film ‘I, Daniel Blake’. De dialoog bestond uit verschillende onderwerpen: stress, bureaucratie, ethisch dilemma en schaamte.

Het Rijswijks Dagblad heeft hier een artikel over geschreven.

armoede, schuld, schuldhulpverlening, bureaucratie, stress, hulp

Krachten bundelen om mensen uit de armoede te krijgen

 

Sinds vorig jaar zomer is het Netwerk Financiële Redzaamheid bezig met een gezamenlijk initiatief om mensen die leven in armoede en schulden actief te helpen.

Het Netwerk Financiële Redzaamheid sluit aan bij twee landelijke initiatieven namelijk het project Moedige Mensen en het project Schouders eronder. De Rabobank is een van de partners die helpt om het gezamenlijke doel, tien Rijswijkse gezinnen uit de armoede, te realiseren.

Op de foto:  Leon van der Leer, Albert Heijn in De Bogaard en Harmen Bosma Rayondirecteur Rijswijk Ypenburg

Zie ook: Dichterbij Rabobank Den Haag

We zetten onze schouders eronder

Afgelopen dinsdag was ik bij een kennisbijeenkomst in Den Haag van Schouders eronder. Schouders eronder is een programma dat zich richt op de verbetering van de schuldhulp, zodat mensen met een schuld beter ondersteund worden en makkelijker uit hun schuld kunnen komen. Schouders eronder is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties, die zich bezighouden met schuldhulp. (Sociaal werk Nederland, NVVK, Landelijke Cliëntenraad, Divosa en Vereniging Nederlandse Gemeenten)

schouders eronder, kennisbijeenkomst, schuld, armoede, hulp, maatschappelijk, verantwoord, ondernemen, kennis, bijeenkomst, meeting, kennis, opdoen, dialoog, samenwerken

De reden om Schouders eronder op te richten, is dat het aantal mensen met schuld groeit en er te weinig wordt samen gewerkt door organisaties, waardoor de hulp effectiever kan. Schouders eronder richt zich op vier verschillende factoren.

informatie, schulden, cijfers, bureacratie

Lerende organisaties 

Er zijn veel verschillende maatschappelijke organisaties met hetzelfde doel. Deze organisaties kunnen van elkaar leren. Schouders eronder wil deze organisaties bij elkaar brengen, zodat ze van elkaar kunnen leren

Innovatie en onderzoek

Onderzoek zorgt voor kennis? Wat werkt en wat werkt niet? Scholen, wetenschappers en organisaties werken samen om kennis en actie samen te brengen. Dat gebeurt ook met bestaande kennis.

 

 

Kennis opdoen en uitwisselen

Om mensen te kunnen helpen is het belangrijk hoe mensen geholpen kunnen worden. Daar is dus kennis voor nodig. We doen kennis op door de uitwisseling van organisaties (lerende organisaties), onderzoek en het inschakelen van experts. Er is al veel bekend over het onderwerp, maar de informatie is moeilijk te vinden. Schouders eronder gaat de informatie bundelen, zodat deze op één plek bij elkaar voor iedereen te vinden is.

Scholing realiseren informatie, opleiding, schuldhulp, hulpverlening, armoede, schulden, sociale zaken, schouders eronder, dialoog, rijswijk

Nu is er geen specifieke opleiding voor schuldhulpverleners, maar daar wil Schouders eronder iets aan doen. Schouders eronder wil samen met hoge scholen een opleiding oprichten, die opleidt tot schuldhulpverlener, waarbij meer aandacht is voor de praktijk en gedrag.

 

Het netwerk financiële redzaamheid van Rijswijk zal zich in ieder geval inzetten om de gevolgen van armoede en schuldproblemen te verzachten en mensen te ondersteunen om uit de armoede te komen.

In gesprek met…..Roos Badloe, bewindvoerder

 

Vanuit mijn rol als kwartiermaker/gangmaker voor het Netwerk Financiële Redzaamheid in Rijswijk, kom ik veel betrokken mensen tegen die zich inzetten voor mensen met problematische schulden. Enige tijd geleden sprak ik met Roos Badloe, een energieke dame en eigenaar van het bedrijf Commodis Bewindvoering in Rijswijk. Wat ik van haar wilde weten is wat de rol is van bewindvoering bij mensen met schulden en wat haar drijft om in dit werkveld bezig te zijn.

Wat is bewindvoering precies?
Roos geeft aan dat als mensen in de schulden komen, ze in veel gevallen moeite hebben om het overzicht te bewaren en stress ervaren waardoor de kans groot is dat deze mensen verkeerde beslissingen nemen. Beschermingsbewindvoering behartigd de belangen van mensen die zelf hun financiële situatie niet meer kunnen regelen. Dat kunnen mensen die zwak begaafd zijn of door medische redenen niet meer in staat zijn hun eigen (financiële) belangen goed te behartigen of niet meer (volledig) voor hun zelf kunnen zorgen. Roos verteld dat er vanaf 2014 een nieuwe wet is welke tot doel deze groep mensen nog beter te beschermen. Deze wet bevat o.a. Kwaliteitseisen voor bewindvoering. Als een bewindvoerder door de rechter wordt aangesteld, vertegenwoordigd de bewindvoerder vanaf die dag de cliënt en draagt zorg voor de stabilisatie van de financiële situatie. Alle post gaat naar de bewindvoerder en de cliënt krijgt wekelijk leefgeld.

Voldoening
Een traject van bewindvoering kan enkele jaren duren. Als de situatie uiteindelijk is gestabiliseerd en de mensen kunnen financieel weer voor zich zelf zorgen, worden ze daarna nog twee jaar gecoacht. Roos geeft aan dat het grote voldoening geeft om dit werk te doen. Dat zit bijvoorbeeld in het weer mogelijk maken dat een kind op schoolreis kan. Met haar bedrijf Commodis traint ze ook aankomende bewindvoerders. Als bewindvoerder moet je naast een brede kennis ook bepaalde competenties hebben zodat je goed kan omgaan in lastige situaties. Het is niet altijd makkelijk om mensen in die gestrest zijn te helpen, vooral als ze cliënt in zijn ogen te weinig leefgeld krijgt.

Per cliënt die Roos begeleidt is er een bedrag van € 144 per maand beschikbaar uit de Wet Bijzondere Bijstand. Hieruit worden alle activiteiten van de bewindvoerder gefinancierd. De activiteiten van de bewindvoerder kunnen de gemeente ook geld opleveren bijv. In het geval een huisuitzetting kan worden voorkomen of als mensen na een traject helemaal uit de bijstand gaan.

Netwerk Financiële Redzaamheid
Roos maakt sinds kort ook deel uit van het Netwerk Financiële Redzaamheid in Rijswijk. Ze heeft een positieve indruk van het netwerk: “ Ik heb de indruk dat het om zeer welwillende en betrokken mensen gaat en het is goed dat het echt mensen uit het veld van schuldhulpverlening gaat”. Ze geeft aan dat het maatwerk is om financiële redzaamheid bij mensen te bereiken. Hiervoor is het belangrijk dat de betrokken partijen in. Het veld elkaar goed weten te vinden. De cliënt moet centraal staan en door goed samenwerking kan er efficiënter en doelmatiger worden gewerkt.

Als mensen niet meer in de schulden zitten,
Roos legt uit dat het bewindvoering in de praktijk ook betekent dat ze mensen coachen om met geld om te gaan en hun financiële administratie op orde moeten krijgen.

Tot slot
Roos ziet als voordeel van beschermingsbewindvoering dat het bewind moet worden geregistreerd in het curatele en bewindregister. Dat betekent dat als een cliënt een aankoop doet en dit vanwege zijn schuldpositie niet kan betalen, de overeenkomst nietig is. Dat is volgens Roos waar bewindvoering de cliënt echt beschermt en in zo in staat wordt gesteld met een schone lei te beginnen. En dat is waar we bij Commodis ons hard voor inzetten.

Hoe jongeren in schulden komen

Je kent het wel; aan het einde van de maand, blijft er nog een week over, voordat je studiefinanciering of salaris krijgt. 25% van de jongeren heeft een achterstand in betalingen en eenderde daarvan heeft zelfs een schuld. Hoe komt dat eigenlijk, en is het wel jouw schuld?

Het begint vaak klein. Je bent verhuisd en hebt veel geld uitgegeven dat je normaal niet uitgeeft aan boodschappen, huur en verzekeringen. In de week dat je jestress, hoofdpijn, schulden, prestaties, jeugd, spiraal, neerwaarts, oorzaak, nibud, dialoog, mvo, maatschappelijk verantwoord, ondernemen, sociaal, welzijn, project, rijswijk salaris krijgt, moet je je zorgverzekering betalen of je telefoonrekening. Je besluit wat geld te lenen van een vriend. Al snel loopt het uit de hand. Deze maand heb je een gat van 10 dagen. Een half jaar verder, loop je meer dan een maand achter met betalen. Je krijgt stress, voelt je slecht en hebt niet genoeg energie om te presteren. Je geeft meer geld uit aan uitgaan, drank en drugs om jezelf af te leiden van de stress. Je kosten worden hoger en je hebt nog minder energie. Zo kun je bijvoorbeeld in de neerwaartse spiraal van schulden komen. Je bent alleen nog maar bezig met je schuld in plaats van je toekomst, en je komt er vaak moeilijk uit.

De oorzaken in dit voorbeeld zijn dan:

  • Hogere kosten
  • Stress
  • Prestaties zakken
  • Minder inkomsten
  • Hogere kosten door afleiding
  • Hogere kosten vanwege de rente die je betaalt over schulden

stress, hoofdpijn, schulden, prestaties, jeugd, spiraal, neerwaarts, oorzaak, nibud, dialoog, mvo, maatschappelijk verantwoord, ondernemen, sociaal, welzijn, project, rijswijk, post, rekeningen

Een andere oorzaak is de thuissituatie. Wanneer je bijvoorbeeld de zorg van familie of kinderen op je neemt, kom je ook in de cirkel doordat je niet de energie en tijd hebt om te presteren. Daardoor kun je een schuld oplopen bij DUO, omdat je bijvoorbeeld moet stoppen met studeren. Nog een mogelijkheid is dat je iets heftigs meemaakt of ziet, waardoor je een tijdje niet kan presteren en veel afleiding koopt.

Ook al hebben veel jongeren dus schulden, is dat meestal niet de schuld van de jongeren, maar de situatie waar ze in terecht komen. De hulp om uit deze situatie te komen is vaak niet toegankelijk. Weet jij waar je heen zou kunnen gaan in jouw gemeente voor hulp?