Verslag “ Alle kinderen kansrijk” 17 oktober 2018

Op 17 oktober 2018 vond de inspiratiesessie “ Alle kinderen Kansrijk” plaats in Wijkcentrum . Hieronder vindt u het verslag van de eerste bijeenkomst.

Reserveer alvast woensdag 10 april 2019 in uw agenda. Dan willen wij weer bij elkaar komen en zien wat er gedaan is met de goede ideeën en aandachtspunten die naar boven zijn gekomen. Van belang is wel dat we met deze opbrengst wat gaan doen. Vanuit het Financieel Netwerk Rijswijk (FNR) zullen we deze punten op de agenda zetten en ook hierover in gesprek met de gemeente. Ik wil jullie vragen mij vooral actief te blijven voeden met ideeën, hulpvragen en aandachtspunten en waar mogelijk zelf initiatief nemen om zaken op te pakken. Samen komen we een stap verder.

 

Verslag bijeenkomst alle kinderen kansrijk

Jongeren bewust maken over geld

Donderdag 4 en vrijdag 5 oktober stond bij circa 215 Rijswijkse leerlingen in het teken van geld. Bij zowel het Vredenburch College als het Rijswijks Lyceum kwam de “Carrousel Jongeren en Geld” langs. De jongeren konden aan verschillende workshops konden meedoen waarbij ze kennis opdeden van financiën en zich meer bewust werden van de omgang hiermee. Ook was er aandacht voor schulden en het voorkomen hiervan.

Naast de workshops kregen de jongeren ook nog een interactieve theatervoorstelling waarbij de onderwerpen geld en schulden bespreekbaar werden gemaakt en die jongeren voorbereidt op hun financiële zelfstandigheid. De carrousel is een initiatief van het Netwerk Financiële Redzaamheid (NFR), die samen met de betrokken organisaties actief aan de slag gaat om mensen die te maken hebben met armoede en schulden te helpen. Volgens Rochelle Heerema, kwartiermaker van het Netwerk Financiële Redzaamheid, wordt in het onderwijs nog (te) weinig met de jongeren gepraat over geld en schulden. “Financiële onwetendheid vergroot de kans op financiële problemen. Ik denk dat de theatervoorstelling en de verschillende workshops de jongeren zeker aan het denken hebben gezet”.

De workshops werden gegeven door diverse organisaties  zoals het Jongeren Informatiepunt (JIP), de Rabobank, Leven en Financiën (LEF), de Zorgverzekeringslijn, Xtraplus, gemeente Den Haag en de gemeente Rijswijk. Volgens Rochelle Heerema is het doel om de jongeren meer bewust te laten worden van het omgaan gelukt. “Als jongeren op jonge leeftijd leren omgaan met geld, dan zullen ze minder financiële problemen op latere leeftijd. Daarnaast ben ik ook blij dat dat we deze dagen met verschillende organisaties hebben georganiseerd. Daarmee vergroot je de impact van zo’n dag”, aldus Rochelle.

Foto’s: Danny Steehouwer

Word jij de Schouders Eronder Schuldhulpverlener van het jaar?

Word jij de Schouders Eronder Schuldhulpverlener van het jaar? Laat zien dat jij de beste schuldhulpverlener uit het werkveld bent en doe mee aan de verkiezing voor de Schouders Eronder Schuldhulpverlener van het jaar! We dagen alle schuldhulpverleners uit om zich aan te melden. Deel hoe jij ‘Gewoon doen.’ in de praktijk brengt in een filmpje van maximaal anderhalve minuut lang. Tijdens het Kennisfestival van Schouders Eronder op 6 december worden de beste vijf schuldhulpverleners op het podium geïnterviewd, de jury en het publiek bepaalt live de winnaar. De winnaar wint vijf Schouders Eronder masterclasses ter waarde van € 5.000,- voor hun organisatie. Upload jouw pitch via je persoonlijke loginlink (https://lnkd.in/ef-AH67), insturen kan tot uiterlijk 23 november. We zijn benieuwd naar je inzending! Hartelijke groet, Organisatie kennisfestival Schouders Eronder

Complexe schuldhulpverlening makkelijk gemaakt

Voor mensen met problematische schulden kan het lastig zijn om in gesprek te gaan met hulpverleners. Nico Wuarbanaran, werkzaam in de schuldhulpverlening in Zoetermeer, vond het tijd worden voor duidelijke taal en liet deze overzichtelijke tekeningen maken. “De stappen in de hulpverlening zijn nu in begrijpelijke woorden vertaald. Pre-intake wordt gewoon kennismaking, bijvoorbeeld. Hopelijk worden ze veel gebruikt”, zegt Nico.

Tijdens het Breed Overleg Armoedebestrijding Zoetermeer (BOAZ) presenteerde Nico de tekeningen. Fonds1818 is betrokken bij het BOAZ in Zoetermeer via het programma Uit de Rode Cijfers, dat zich onder andere richt op het delen van best practices en samenwerking tussen organisaties die zich richten op financiële zelfredzaamheid.

De tekeningen werden gemaakt door Flatland Agency. Voor meer informatie daarover kun je contact opnemen met Nico Wuarbanaran.

Publicatie van Fonds 1818

https://gallery.mailchimp.com/eccbd6cbb13af30193762aae1/_compresseds/34c5aeab-cf48-4ee9-ba94-01c8539d0cd9.jpg

Hoe pakken gemeenten schulden aan?

Hoe pakken gemeenten schulden aan? De belangrijkste cijfers uit de Divosa Benchmark Armoede & Schulden .

De schuldenproblematiek in Nederland is groot. Gemeenten werken hier hard aan, maar cijfers zijn er nog weinig. De Divosa Benchmark Armoede & Schulden brengt daar verandering in. De belangrijkste resultaten van de gemeentelijke schuldenaanpak zie je in een gloednieuwe animatievideo.

https://vimeo.com/289834355

Inspiratiesessie” Alle kinderen kansrijk”

Woensdag 17 oktober om 14.00 uur – 16.00 uur  bij Wijkcentrum Stervoorde 

Armoede treft één op de zes kinderen in Rijswijk. Dat betekent dat er in een gemiddelde klas vier of vijf kinderen zitten uit een gezin met een laag inkomen. Ieder kind en ieder gezin zal dit anders ervaren. Hun overeenkomst is dat ze allemaal een steuntje in de rug kunnen gebruiken en daarvoor hebben u ook nodig. Voor leerkrachten en organisaties is het soms lastig om de beste aanpak en ondersteuningsmiddelen te bepalen voor deze kinderen. Tijdens de inspiratiesessie ‘Alle kinderen kansrijk!’ komt u hier meer over te weten en kunt u uw eigen kennis en ervaring delen.

Programma

  • Ontvangst
  • Sprekers Karin van Nuland (Stimulansz)
  • Chris Wallis (Divosa)
  • Introductie kinderrechten ambassadeurs
  •  Casus: bespreking, tips
  • Tips en adviezen doornemen
  • Napraten

 

U bent van harte uitgenodigd om mee te praten en mee te denken tijdens deze sessie. Uw kennis en ervaringen met betrekking tot dit onderwerp  zijn waardevol. Door te brainstormen, informatie te delen en de handen ineen te slaan, kunnen we een netwerk van kennis creëren voor de gezinnen en kinderen, die de ondersteuning goed kunnen gebruiken.

Via onderstaand formulier kunt u zich inschrijven voor de inspiratiesessie.

Terugblik carrousel Jongeren en geld

Donderdag 21 juni stond het Stanislascollege in het teken van geld. Ruim 160 leerlingen deden mee aan de eerste “Carrousel Jongeren en Geld” waarbij zij aan verschillende workshops konden meedoen. Ook was er aandacht voor schulden en het voorkomen hiervan.

Rijswijk – Naast de workshops kregen de jongeren ook nog een interactieve theatervoorstelling waarbij de onderwerpen geld en schulden bespreekbaar werden gemaakt en die jongeren voorbereidt op hun financiële zelfstandigheid. De dag was een initiatief van het Netwerk Financiële Redzaamheid (NFR), die samen met de betrokken organisaties actief aan de slag gaat om mensen die te maken hebben met armoede en schulden te helpen. Volgens Rochelle Heerema, kwartiermaker van het Netwerk Financiële Redzaamheid, wordt in het onderwijs nog (te) weinig met de jongeren gepraat over geld en schulden. “Financiële onwetendheid vergroot de kans op financiële problemen. Ik denk dat de theatervoorstelling en de verschillende workshops de jongeren zeker aan het denken hebben gezet”.

De workshops werden gegeven door de gemeente Rijswijk,  het Jongeren Informatiepunt (JIP), de Rabobank, Leven en Financiën (LEF), de Zorgverzekeringslijn, Xtraplus, gemeente Den Haag en enkele Rijswijkse raadsleden. “Daar ben ik heel blij mee en ook trots op”, aldus Heerema.

Groot Rijswijk heeft een artikel geschreven naar aanleiding van de carrousel.

 

foto Stanislascollege Rijswijk

Carrousel: Jongeren & Geld

Landelijk initiatieven en het Netwerk Financiële Redzaamheid

Dit Rijswijkse project sluit aan bij het landelijk initiatief van Sociaal Werk Nederland voor de problematiek van armoede en bij het initiatief van Divosa om de keten van schuldhulpverlening op een hoger plan te brengen.

In dit netwerk werken de maatschappelijke partners en de gemeente samen aan innovatieve oplossingen voor de Rijswijkse armoede- en schuldenproblematiek. De nadruk ligt hierbij op het voorkomen van armoede en schulden (preventie en signalering), het activeren naar werk (perspectief door maatwerk) en gerichte ondersteuning waar nodig is. Concrete activiteiten waarbij ketenpartners, de (potentiële) doelgroep, gemeente en bedrijven aan meedoen geven ons inzien een golf van energie waardoor een (grote) stap voorwaarts kan worden gezet in het helpen van mensen uit armoede en schulden en het voorkomen dat mensen in deze situatie komen.

https://rijswijk.tv/armoede-bestrijden-begint-op-rijswijkse-scholen/