Doe mee aan de Challenge Armoede 2022

Hoe ondersteun je mensen die niet rond kunnen komen? En wat doe je als je merkt dat financiële problematiek een structurele oorzaak heeft? Professionals, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen lopen tegen de grenzen van hun handelingsruimte aan. Daardoor kunnen zij niet altijd doen wat nodig is. In de week van de Challenge Armoede (10 – 14 oktober 2022) besteden Movisie extra aandacht aan politiserend werken, ofwel het agenderen en aanpakken van structurele problemen. 

Structurele oorzaken
De Challenge Armoede geeft professionals, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen, beleidsmakers en andere geïnteresseerden achtergrondinformatie en handvatten om armoede te signaleren en aan te pakken. Sommige mensen lopen een groter risico op armoede dan anderen. Maar onverwachte gebeurtenissen zoals een scheiding, stijgende energieprijzen en toenemende inflatie, laten zien dat ook andere groepen in Nederland kwetsbaar zijn. In de challenge wordt dit jaar extra aandacht besteed aan het agenderen van structurele oorzaken, zoals ontoereikende uitkeringen, het ingewikkelde toeslagenstelsel dat tot problemen leidt of gebrek aan betaalbare woonruimte. Een professional kan dan nog zo zijn best doen, maar bestaansonzekerheid vraagt ook om een aanpak van oorzaken op macroniveau.

Aanmelden kan via aanmeldformulier Challenge Armoede 2022

Meer informatie kan via https://www.movisie.nl/agenda/challenge-armoede-10-14-oktober-2022

Tip: ga de uitdaging samen met je collega’s aan! Schrijf je gezamenlijk in en bespreek de opdrachten in jouw team. Laat ons weten 

Verwarm een haart, doneer, een winterjas

Deze week is de winterjassen actie geopend door wethouder Larissa Bentvelzen op het Rijswijks Lyceum. Vorig jaar was de eerste editie van de winterjassen inzameling waardoor mensen met een laag inkomen gratis een winterjas konden ophalen in een speciaal hierover ingerichte winterjassenwinkel. Dat meldt de gemeente Rijswijk. 

Honderden winterjassen werden toen ingezameld voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. De behoefde aan warme gratis winterjassen was zo groot dat Rijswijkse organisaties opnieuw de handen ineen hebben geslagen. Bij het Rijswijks Lyceum startte wethouder Larissa Bentvelzen de inzamelingsactie. “Dit is echt de kracht van de stad. Zoveel scholen die meewerken. Ook de kinderrechtenambassadeurs van de gemeente hebben dit opgepakt en zamelen ook zij winterjassen in Jongeren helpen elkaar hiermee”, vertelde ze.

Winterjas 

“Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend dat ze een warme winterjas in de kast hebben hangen. Wanneer de kou komt, is een goede winterjas wel een noodzaak”, zegt Rochelle Heerema, zij doet de organisatie. “Jongeren tot een jaar of 18 groeien snel uit hun kleding. De bedoeling is dat zij hun te kleine jassen inleveren op school”.

Op dit moment werken het Vredenburgh College, het Rijswijks Lyceum en het Stanislas College al mee. “De kinderen van deze scholen zijn al gevraagd mee te werken. Met leuke reacties. Veel van hen vinden het eigenlijk heel normaal dat ze hun te kleine winterjassen brengen voor andere kinderen”, vertelt Dominique Rosdorff, teamleider van de onderbouw VWO van het Rijswijks Lyceum.

Rijswijkse basisscholen 

Na de zomervakantie doen ook de Rijswijkse basisscholen mee. Rochelle: “Afgelopen jaar hadden we zo’n 1000 winterjassen, nu hopen we op meer. Vooral aan de maten 174 en 176 is de behoefte groot”. Er zijn nog meer inzamelpunten in Rijswijk: De Weggeefwinkel in de Esdoornstraat 3a, Don Bosco aan het Julialaantje 26, Welzijn Rijswijk aan de Doctor van Mooklaan 1, Studio Welzijn aan de Admiraal Helfrichsinkel 51en bij de gemeente Rijswijk op het Bogaardplein. Alle ingeleverde kleding wordt verzameld en gesorteerd bij Studio Welzijn. In oktober komt er weer een tijdelijke gratis winterjassenwinkel waarvan de locatie na de zomer bekend wordt gemaakt.

Energietoeslag verhoogd

Energietoeslag voor inwoners met een laag inkomen

De gemeente Rijswijk start met het uitkeren van de eenmalige energietoeslag. Vanaf begin mei ontvangen ruim 1400 Rijswijkse huishoudens met een inkomen op het Wettelijk Sociaal Minimum (WSM) automatisch de energietoeslag van 800 euro op hun rekening. Vanaf 16 mei ontvangen huishoudens met een iets hoger inkomen tot maximaal 130% van het WSM de energietoeslag. Vanaf deze datum kunnen ook huishoudens die recht hebben op de toeslag maar niet bij de gemeente bekend zijn de energietoeslag aanvragen. Met het extra geld kunnen zij (een deel van) de energiekosten betalen. 

Hoge energierekening

De energieprijzen zijn enorm gestegen en lopen nog verder op. Hier heeft iedereen in Nederland – en dus ook in Rijswijk – mee te maken. Om de hoge energierekening deels te compenseren is in 2022 de energiebelasting verlaagd. Hierbij gaat het om een extra belastingkorting op de energierekening en een tijdelijke verlaging van het belastingtarief op elektriciteit. Aanvullend hierop worden huishoudens met een inkomen op of net boven het Wettelijk Sociaal Minimum (WSM) tegemoet gekomen in hun hogere energiekosten. Hiervoor is een eenmalige energietoeslag in het leven geroepen. De eenmalige energietoeslag wordt versterkt via categoriale bijzondere bijstand en geldt voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

Hoogte van de energietoeslag

De rijksoverheid heeft aangegeven dat de Rijksbijdrage € 800,- per huishouden is. Dat is tevens het bedrag dat de gemeente Rijswijk aan alle rechthebbende huishoudens gaat uitkeren. De voorbereidingen voor het uitbetalen van de energietoeslag zijn nu in volle gang, ondanks dat de rijksoverheid pas achteraf gaat betalen aan gemeenten. Het college heeft echter besloten vanaf begin mei alvast te starten met het uitbetalen van de eenmalige toeslag aan de huishoudens met een inkomen op het WSM niveau die bij de gemeente bekend zijn. Wethouder Larissa Bentvelzen: “Veel Rijswijkse huishoudens hebben moeite om het hoofd boven water te houden mede door de enorm stijgende energieprijzen. Huishoudens die bekend zijn bij ons en recht hebben op de toeslag, krijgen daarom het geld vanaf begin mei automatisch op hun rekening. We weten dat veel meer huishoudens recht hebben op de energietoeslag. Alleen daar hebben wij geen gegevens van. Zij kunnen de toeslag vanaf 16 mei zelf bij ons aanvragen” 

Uitbetaling eenmalige energietoeslag

Vanaf de eerste week van mei ontvangen huishoudens waarvan de primaire gegevens bij de gemeente bekend zijn de energietoeslag van 800 euro. Deze groep wordt per brief/beschikking op de hoogte gesteld en krijgt de energietoeslag automatisch op hun rekening gestort. Hieronder vallen bewoners met:

  • een algemene bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet;
  • een uitkering op grond van IOAW of IOAZ.

Vanaf half mei ontvangen huishoudens met een iets hoger inkomen tot maximaal 130% van het WSM de energietoeslag. Dit zijn bijvoorbeeld inwoners die in de afgelopen zes maanden een individuele inkomenstoeslag hebben ontvangen en waar de gemeente moet nagaan of de primaire gegevens nog kloppend zijn. Ook deze groep wordt per brief/beschikking op de hoogte gesteld en krijgt de energietoeslag automatisch op hun rekening gestort.

Niet iedereen met een laag inkomen is in beeld bij de gemeente. Huishoudens die de toeslag niet automatisch ontvangen, kunnen vanaf half mei zelf een aanvraag doen. Op de website van de gemeente wordt vanaf volgende week een aparte pagina daarvoor ingericht. De regeling is bedoeld voor inwoners met een inkomen op of net boven het sociaal minimum. tot 130% van het WSM Op basis van de ingediende aanvraag kan bepaald worden of er recht is op deze toeslag.

Inloopspreekuren hoge energiekosten 

Vanaf 26 april organiseert de gemeente inloopspreekuren specifiek bedoeld voor de hoge energiekosten. Hier kunnen Rijswijkse inwoners terecht die moeite hebben om rond te komen om hun energierekening te betalen. Tijdens de spreekuren kunnen zij meer informatie krijgen over energiebesparende middelen en andere mogelijkheden om meer grip te krijgen op de maandelijkse kosten.

Bijzondere bijstand

Voor sommige huishoudens zal de energietoeslag onvoldoende dekkend zijn voor hun hogere energierekening en zij blijven financiële moeilijkheden ondervinden. Voor deze huishoudens kan de reguliere bijzondere bijstand een mogelijk alternatief zijn. Hiervoor kunnen inwoners contact opnemen met het Financieel Servicepunt (FSP). Op deze manier kan individueel bekeken worden welke ondersteuning het meest passend is. 

Meer weten: https://www.rijswijk.nl/nieuws/energietoeslag-voor-inwoners-met-een-laag-inkomen

MEDEWERKERS MET GELDZORGEN: 5 TIPS WAT JIJ ALS WERKGEVER KAN DOEN

Van 28 maart t/m 1 april is het de week van het geld. Daarom geven wij deze week vijf tips over wat jij als werkgever kan doen voor medewerkers met geldzorgen.

Iedereen kan geldzorgen hebben. Het tijdig signaleren, bespreekbaar maken en doorverwijzen naar de juiste hulp voorkomt erger. Hoe herken je nu al leidinggevende de signalen? De signalen kunnen een teken zijn dat medewerkers financiële zorgen hebben. 

Signaal #1: Verzoek om eerdere betaling
De belangrijkste stap is het bespreekbaar maken. Ga op een rustige plek waar de medewerker zich veilig voelt een open gesprek aan. Waarom vraag je een voorschot? Is er nog meer aan de hand? Verstrek geen voorschot zonder professionele hulp in te schakelen. Vaak is het probleem al groter, het is belangrijk dat je dan concrete hulp biedt. Onze tip is om niet alleen informatie te geven, maar de medewerker ook echt aan de hand mee te nemen, zodat hij ook echt naar de afspraak gaat.

Signaal #2: Ziekteverzuim
Meld een medewerker zich vaker of op bepaalde momenten ziek? Bijvoorbeeld de laatste dagen voorafgaand aan de salarisuitbetaling. Of ziet iemand er de laatste tijd minder verzorgd en gezond uit? Dan is goed om open het gesprek aan te gaan. Vraag of er geldzorgen zijn. Veel mensen met geldzorgen voelen zich ziek van ellende. Door geldgebrek ontbreekt het vaak ook aan volwaardige voeding. Dat is een logisch gevolg, niet iets om je voor te schamen. Geef ook aan dat jij je zorgen maakt en dat je graag wilt helpen.

Signaal #3: Minder productief
Zie je dat iemand minder productief is? Meer fouten maakt, afwezig overkomt? Geldzorgen brengen doorgaans stress met zich mee. Veel van de energie en het denkvermogen gaat op aan nadenken over het kunnen rondkomen en ze slapen misschien ook slechter. Als je constateert dat de medewerker minder presteert, dan is het logisch dat je hierover in gesprek gaat. Hou het laagdrempelig. Vertel wat je feitelijk ziet en stel een open vraag of de medewerker zich hierin herkent en of je kunt helpen.

Signaal #4: Verandering van gedrag
Een verandering van gedrag is een belangrijk signaal. (Opeens) vaak te laat komen. Afspraken niet nakomen. Veel privégesprekken onder werktijd. Terughoudend reageren op vragen. Niet meer aanmelden of meedoen met activiteiten. Als werkgever ken je jouw medewerker en zijn interesses. Gedragsverandering is een goede aanleiding om met de medewerker in gesprek te gaan. “Ik heb de indruk dat er wat speelt, als dat zo is, dan denk ik graag mee over mogelijke oplossingen. Voel je vrij om zelf te bepalen of je antwoord wilt geven.

Signaal #5: Verzoek om meer of minder werken
Een verzoek om minder of meer uren te werken hoeft niet te betekenen dat de medewerker financiële problemen heeft, maar wel vaak dat er sprake is van een levensverandering. Het is dus goed om er even bij stil te staan. Ga als werkgever met je medewerker in gesprek over de aangegeven wens van verandering. Krijg je op de waaromvraag geen helder antwoord? Blijf dan open vragen stellen. Dan merkt de medewerker dat je oprecht geïnteresseerd bent in wat hij meemaakt.

https://www.fsprijswijk.nl

Hoe herken je een medewerker met geldzorgen?

Hoe herken je een medewerker met geldzorgen? 
Signaal #3: Minder productief

Zie je dat iemand minder productief is? Meer fouten maakt, afwezig overkomt? Geldzorgen brengen doorgaans stress met zich mee. Veel van de energie en het denkvermogen gaat op aan nadenken over het kunnen rondkomen en ze slapen misschien ook slechter. Als je constateert dat de medewerker minder presteert, dan is het logisch dat je hierover in gesprek gaat. Hou het laagdrempelig. Vertel wat je feitelijk ziet en stel een open vraag of de medewerker zich hierin herkent en of je kunt helpen. Iedereen kan geldzorgen hebben. Het tijdig signaleren, bespreekbaar maken en doorverwijzen naar de juiste hulp voorkomt erger. Hoe herken je nu als leidinggevende de signalen? De signalen kunnen een teken zijn dat medewerkers financiële zorgen hebben. Lees meer signalen en tips op onze website en waar je in #Deventer terecht kan voor hulp voor medewerkers met geldzorgen: Medewerkers met geldzorgen: Wat kan jij doen als werkgever? (moedigedialoog.nl)

Hoe herken je een medewerker met geldzorgen?

Hoe herken je een medewerker met geldzorgen? 

Signaal #2: ZiekteverzuimMeld een medewerker zich vaker of op bepaalde momenten ziek?

Bijvoorbeeld de laatste dagen voorafgaand aan de salarisuitbetaling. Of ziet iemand er de laatste tijd minder verzorgd en gezond uit? Dan is goed om open het gesprek aan te gaan. Vraag of er geldzorgen zijn. Veel mensen met geldzorgen voelen zich ziek van ellende. Door geldgebrek ontbreekt het vaak ook aan volwaardige voeding. Dat is een logisch gevolg, niet iets om je voor te schamen. Geef ook aan dat jij je zorgen maakt en dat je graag wilt helpen. Iedereen kan geldzorgen hebben. Het tijdig signaleren, bespreekbaar maken en doorverwijzen naar de juiste hulp voorkomt erger. Hoe herken je nu als leidinggevende de signalen? De signalen kunnen een teken zijn dat medewerkers financiële zorgen hebben. Lees meer signalen en tips op onze website en waar je in #Deventer terecht kan voor hulp voor medewerkers met geldzorgen: : Medewerkers met geldzorgen: Wat kan jij doen als werkgever? (moedigedialoog.nl)

Hoe herken je een medewerker met geldzorgen?

Hoe herken je een medewerker met geldzorgen? 
Signaal #1: Verzoek om eerdere betaling

De belangrijkste stap is het bespreekbaar maken. Ga op een rustige plek waar de medewerker zich veilig voelt een open gesprek aan. Waarom vraag je een voorschot? Is er nog meer aan de hand? Verstrek geen voorschot zonder professionele hulp in te schakelen. Vaak is het probleem al groter, het is belangrijk dat je dan concrete hulp biedt. Onze tip is om niet alleen informatie te geven, maar de medewerker ook echt aan de hand mee te nemen, zodat hij ook echt naar de afspraak gaat. Iedereen kan geldzorgen hebben. Het tijdig signaleren, bespreekbaar maken en doorverwijzen naar de juiste hulp voorkomt erger. Hoe herken je nu als leidinggevende de signalen? De signalen kunnen een teken zijn dat medewerkers financiële zorgen hebben. Lees meer signalen en tips op onze website en waar je in #Deventer terecht kan voor hulp voor medewerkers met geldzorgen: 

Medewerkers met geldzorgen: Wat kan jij doen als werkgever? (moedigedialoog.nl)  

Online workshops tips en tools om jongeren met een licht verstadelijke beperking (LVB) te helpen met hun financiën

De schuldenproblematiek in Nederland neemt toe. We laten ons makkelijk beïnvloeden door trends, reclame en sociale factoren en één foutje op internet leidt al snel tot grote problemen. Bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) spelen verschillende factoren en kenmerken gelijktijdig een rol waardoor zij een grotere kans hebben op schulden. Onder mensen met schulden is dan ook een aanzienlijk en groeiend aantal mensen met een LVB*.

Daarom is het van belang dat mensen met een LVB extra ondersteuning krijgen of geholpen worden bij hun financiën. Uit onderzoek blijkt dat de kennis van professionals die te maken hebben met mensen met schulden, zoals schuldhulpverleners en beschermingsbewindvoerders, in relatie tot LVB naar eigen zeggen echter te beperkt is. Werkgevers trainen hun medewerkers niet of nauwelijks in een effectieve omgang met LVB. Dit betekent dat er vaak weinig rekening gehouden wordt met LVB of zelfs helemaal niet als deze niet wordt herkend. Met alle negatieve gevolgen op het oplossen en voorkomen van schulden, maar bijvoorbeeld ook de toeleiding naar werk van dien.

MEE heeft daarom in samenwerking met partners praktische tools ontwikkeld en verzameld voor professionals die te maken hebben met mensen met schulden.

Meer weten?

We organiseren twee bijeenkomsten

Donderdag 20 januari 2022 

15:30 uur tot 17:00 uur Rijswijk

Of 

Donderdag 3 februari 2022
15:30 uur tot 17:00 uur

Aanmelden? Stuur dan een e-mail naar info@rijswijksedialoog.nl en geef daarbij aan op welke datum u een bijeenkomst wilt bijwonen. U ontvangt daarna per e-mail een bevestiging. 

Gratis kerstboom klanten voedselbank

De decembermaand is traditioneel niet alleen gezellig, maar vaak ook duur. Cadeautjes voor Sinterklaas, kerstvieringen, oud en nieuw… Ongeveer één op de tien huishoudens kan nauwelijks rondkomen en met de stijgende kosten voor levensonderhoud, wordt dit een extra grote uitdaging. Een kerstboom is voor sommige huishoudens dan ook niet vanzelfsprekend. Het Financieel Netwerk Rijswijk heeft daarom dit jaar een leuke verassing.

Gratis kerstboom klanten voedselbank

Door het Financieel Netwerk Rijswijk is het initiatief genomen om voor de klanten van de Voedselbank Rijswijk iets extra’s te doen. Zij krijgen een waardebon waarmee ze een kerstboom kunnen ophalen bij de kerstbomenlocatie op het plantsoentje bij de Nieuwe Kerk (hoek Steenvoordelaan en Generaal Spoorlaan). Daarnaast krijgen ze een waardebon om kerstversiering op te halen bij de Weggeefwinkel in Oud Rijswijk (Esdoornstraat 3A).

Lichtpuntje

Kerstboomverkoper Chris Sprin werkt graag mee aan de actie. Chris: “Ik vind het een mooi maatschappelijk initiatief. Voor mensen met een klein budget is een kerstboom vaak te duur. Met deze actie krijgen ze toch de mogelijkheid om het kerstgevoel in huis te halen”.

Wethouder Larissa Bentvelzen: ‘ik ben heel blij dat het gelukt is dit jaar kerstbomen te regelen voor mensen die het al niet breed hebben. En bij een kerstboom hoort uiteraard kerstversiering. Dankzij de vele spullen die onze weggeefwinkel krijgt van onze inwoners zijn we ook in staat dit mogelijk te maken. Met de boom en de versiering hopen we dan toch letterlijk en figuurlijk weer een lichtpuntje te creëren in iemands leven.’

Sinterklaas Rijswijk

December cadeau Rijswijk

Voor veel kinderen hoort elk jaar het vieren van Sinterklaas er altijd bij. Dit is helaas niet voor alle kinderen het geval. Ook dit jaar werken Rijswijkse organisaties samen om de Rijswijkse kinderen een mooi Sinterklaasfeest te bezorgen. Dit zijn het Financieel Netwerk Rijswijk, KEI Rijswijk, Don Bosco, PGR Diaconie, de weggeefwinkel en Welzijn Rijswijk en Sintvoorider1.

Heeft u een cadeautje aangevraagd en een ophaal code en tijdstip ontvangen? 

Dan bent u meer dan welkom om de cadeaupakketten op te halen! 

Vanaf woensdag 1 december kunnen ouders cadeautjes ophalen op bij de verschillende partners

Woensdag 1 december: Wijkcentrum Stervoorde

Donderdag 2 december: Diaconie | Protestantse Gemeente Rijswijk

Vrijdagochtend 3 december: Wijkcentrum Ottoburg

Vrijdagmiddag 3 december: Don Bosco