Jongeren bewust maken over geld

Donderdag 4 en vrijdag 5 oktober stond bij circa 215 Rijswijkse leerlingen in het teken van geld. Bij zowel het Vredenburch College als het Rijswijks Lyceum kwam de “Carrousel Jongeren en Geld” langs. De jongeren konden aan verschillende workshops konden meedoen waarbij ze kennis opdeden van financiën en zich meer bewust werden van de omgang hiermee. Ook was er aandacht voor schulden en het voorkomen hiervan.

Naast de workshops kregen de jongeren ook nog een interactieve theatervoorstelling waarbij de onderwerpen geld en schulden bespreekbaar werden gemaakt en die jongeren voorbereidt op hun financiële zelfstandigheid. De carrousel is een initiatief van het Netwerk Financiële Redzaamheid (NFR), die samen met de betrokken organisaties actief aan de slag gaat om mensen die te maken hebben met armoede en schulden te helpen. Volgens Rochelle Heerema, kwartiermaker van het Netwerk Financiële Redzaamheid, wordt in het onderwijs nog (te) weinig met de jongeren gepraat over geld en schulden. “Financiële onwetendheid vergroot de kans op financiële problemen. Ik denk dat de theatervoorstelling en de verschillende workshops de jongeren zeker aan het denken hebben gezet”.

De workshops werden gegeven door diverse organisaties  zoals het Jongeren Informatiepunt (JIP), de Rabobank, Leven en Financiën (LEF), de Zorgverzekeringslijn, Xtraplus, gemeente Den Haag en de gemeente Rijswijk. Volgens Rochelle Heerema is het doel om de jongeren meer bewust te laten worden van het omgaan gelukt. “Als jongeren op jonge leeftijd leren omgaan met geld, dan zullen ze minder financiële problemen op latere leeftijd. Daarnaast ben ik ook blij dat dat we deze dagen met verschillende organisaties hebben georganiseerd. Daarmee vergroot je de impact van zo’n dag”, aldus Rochelle.

Foto’s: Danny Steehouwer

4 en 5 oktober Carrousel Jongeren & Geld

In samenwerking met het Van Vredenburch college en het Rijswijks Lyceum worden  op deze twee dagen verschillende workshops georganiseerd om jongeren bewust te laten worden van het omgaan met geld, het voorkomen van in de schulden komen en hoe jongeren meer in hun kracht kunnen komen te staan.

Wie staan voor de klas?

JIP met Moneywijs

Rabobank Regio Den Haag

Haal meer energie uit jezelf

Theatergroep PlayBack

Money and Lifestyle

21 juni: Carrousel: Jongeren en geld

In samenwerking met het Stanislascollege Rijswijk worden  op deze dag verschillende workshops georganiseerd om jongeren bewust te laten worden van het omgaan met geld, het voorkomen van in de schulden komen en hoe jongeren meer in hun kracht kunnen komen te staan. Tevens willen we op deze dag ook jongeren vragen wat verbeterd kan worden in de schuldhulpverlening voor jongeren.

Wie staan voor de klas?

26 april 2018: Film Daniel Blake

Dialoog met het Netwerk Financiële Redzaamheid over de film Daniël Blake

Aan de hand van fragmenten uit een film over een man die door hartproblemen zonder werk raakt en vervolgens in de bureaucratische molen van de uitkeringen en schulden beland, wordt een dialoog gevoerd over de dilemma’s waar mensen in de keten van schuldhulpverlening mee te maken.

Doel: aan de hand van fragmenten uit de film, word een dialoog gevoerd met als doel deze thema bespreekbaar te maken en ervaringen en ideeën uit te wisselen.

Sterker voor de toekomst 

Het eerste project heet ‘Sterker voor de toekomst’. ‘Sterker voor de toekomst’ richt zich op gezinnen die onder de armoedegrens leven. 15-20 gezinnen krijgen 1,5 jaar begeleiding op maat door een getrainde vrijwilliger uit een van de betrokken maatschappelijke organisaties.

Ondanks de inspanningen van overheid en maatschappelijke organisaties blijft armoede groeien in Nederland, waardoor 8-12% van de kinderen in Nederland in armoede opgroeit.
In Rijswijk blijkt dat 16,4% van de huishoudens moeite heeft om financieel rond te komen en deel te nemen aan de samenleving. 60% van die gezinnen hebben een inkomen onder het sociaal minimum. Armoede staat vaak niet op zichzelf, maar hangt samen met gezondheidsproblemen, werkeloosheid, eenzaamheid, criminaliteit en/of huiselijk geweld.

Armoede brengt chronische stress met zich mee, dat vaak een negatieve invloed heeft op de gezondheid en het geheugen, waardoor mensen niet in staat zijn om een overzicht te krijgen en doelgericht en probleemoplossend te handelen. Dat maakt het lastig, zo niet onmogelijk om uit de armoede te komen.
Samen zijn we sterker voor de toekomst en zullen wij die vicieuze cirkel doorbreken.