Energietoeslag verhoogd

Energietoeslag voor inwoners met een laag inkomen

De gemeente Rijswijk start met het uitkeren van de eenmalige energietoeslag. Vanaf begin mei ontvangen ruim 1400 Rijswijkse huishoudens met een inkomen op het Wettelijk Sociaal Minimum (WSM) automatisch de energietoeslag van 800 euro op hun rekening. Vanaf 16 mei ontvangen huishoudens met een iets hoger inkomen tot maximaal 130% van het WSM de energietoeslag. Vanaf deze datum kunnen ook huishoudens die recht hebben op de toeslag maar niet bij de gemeente bekend zijn de energietoeslag aanvragen. Met het extra geld kunnen zij (een deel van) de energiekosten betalen. 

Hoge energierekening

De energieprijzen zijn enorm gestegen en lopen nog verder op. Hier heeft iedereen in Nederland – en dus ook in Rijswijk – mee te maken. Om de hoge energierekening deels te compenseren is in 2022 de energiebelasting verlaagd. Hierbij gaat het om een extra belastingkorting op de energierekening en een tijdelijke verlaging van het belastingtarief op elektriciteit. Aanvullend hierop worden huishoudens met een inkomen op of net boven het Wettelijk Sociaal Minimum (WSM) tegemoet gekomen in hun hogere energiekosten. Hiervoor is een eenmalige energietoeslag in het leven geroepen. De eenmalige energietoeslag wordt versterkt via categoriale bijzondere bijstand en geldt voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

Hoogte van de energietoeslag

De rijksoverheid heeft aangegeven dat de Rijksbijdrage € 800,- per huishouden is. Dat is tevens het bedrag dat de gemeente Rijswijk aan alle rechthebbende huishoudens gaat uitkeren. De voorbereidingen voor het uitbetalen van de energietoeslag zijn nu in volle gang, ondanks dat de rijksoverheid pas achteraf gaat betalen aan gemeenten. Het college heeft echter besloten vanaf begin mei alvast te starten met het uitbetalen van de eenmalige toeslag aan de huishoudens met een inkomen op het WSM niveau die bij de gemeente bekend zijn. Wethouder Larissa Bentvelzen: “Veel Rijswijkse huishoudens hebben moeite om het hoofd boven water te houden mede door de enorm stijgende energieprijzen. Huishoudens die bekend zijn bij ons en recht hebben op de toeslag, krijgen daarom het geld vanaf begin mei automatisch op hun rekening. We weten dat veel meer huishoudens recht hebben op de energietoeslag. Alleen daar hebben wij geen gegevens van. Zij kunnen de toeslag vanaf 16 mei zelf bij ons aanvragen” 

Uitbetaling eenmalige energietoeslag

Vanaf de eerste week van mei ontvangen huishoudens waarvan de primaire gegevens bij de gemeente bekend zijn de energietoeslag van 800 euro. Deze groep wordt per brief/beschikking op de hoogte gesteld en krijgt de energietoeslag automatisch op hun rekening gestort. Hieronder vallen bewoners met:

  • een algemene bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet;
  • een uitkering op grond van IOAW of IOAZ.

Vanaf half mei ontvangen huishoudens met een iets hoger inkomen tot maximaal 130% van het WSM de energietoeslag. Dit zijn bijvoorbeeld inwoners die in de afgelopen zes maanden een individuele inkomenstoeslag hebben ontvangen en waar de gemeente moet nagaan of de primaire gegevens nog kloppend zijn. Ook deze groep wordt per brief/beschikking op de hoogte gesteld en krijgt de energietoeslag automatisch op hun rekening gestort.

Niet iedereen met een laag inkomen is in beeld bij de gemeente. Huishoudens die de toeslag niet automatisch ontvangen, kunnen vanaf half mei zelf een aanvraag doen. Op de website van de gemeente wordt vanaf volgende week een aparte pagina daarvoor ingericht. De regeling is bedoeld voor inwoners met een inkomen op of net boven het sociaal minimum. tot 130% van het WSM Op basis van de ingediende aanvraag kan bepaald worden of er recht is op deze toeslag.

Inloopspreekuren hoge energiekosten 

Vanaf 26 april organiseert de gemeente inloopspreekuren specifiek bedoeld voor de hoge energiekosten. Hier kunnen Rijswijkse inwoners terecht die moeite hebben om rond te komen om hun energierekening te betalen. Tijdens de spreekuren kunnen zij meer informatie krijgen over energiebesparende middelen en andere mogelijkheden om meer grip te krijgen op de maandelijkse kosten.

Bijzondere bijstand

Voor sommige huishoudens zal de energietoeslag onvoldoende dekkend zijn voor hun hogere energierekening en zij blijven financiële moeilijkheden ondervinden. Voor deze huishoudens kan de reguliere bijzondere bijstand een mogelijk alternatief zijn. Hiervoor kunnen inwoners contact opnemen met het Financieel Servicepunt (FSP). Op deze manier kan individueel bekeken worden welke ondersteuning het meest passend is. 

Meer weten: https://www.rijswijk.nl/nieuws/energietoeslag-voor-inwoners-met-een-laag-inkomen