Laptops voor kinderen die thuis geen computer hebben

“Creatieve en mooie initiatieven ontstaan in deze Corona-tijd”, aldus Rochelle Heerema, kwartiermaker van het Financieel Netwerk Rijswijk. Samen met Emma Kager van stichting KEI, is Rochelle initiatiefneemster voor het beschikbaar stellen van laptops voor kinderen die thuis geen computer hebben om schoollessen te volgen. “Voor de kinderen is het belangrijk dat ze onderwijs krijgen en contact houden met hun meester of juf en medeleerlingen. Het komt nu voor dat sommige leerlingen helemaal uit het zicht van de school verdwijnen. Zeker als het om een langere periode gaat heeft dat impact op de ontwikkeling van het kind. Door hen via school een laptop te lenen, kan dit worden voorkomen” aldus Rochelle.

Giften van Rotary Rijswijk en Rabobank Regio Den Haag

Dankzij giften van de vier Rijswijkse Rotary club, een financiële bijdrage van een viertal ledenraadsleden van Rabobank Regio Den Haag en een kleine bijdrage van Rabo-team Rijswijk, kunnen in totaal dertig laptops worden aangeschaft. De eerste laptops zijn inmiddels geleverd door het Delftse bedrijf Bon-ICT. Het betreffen tweedehands laptops die helemaal nagekeken zijn (refurbished) en prima geschikt zijn voor thuisgebruik. 

Via Stichting KEI, de organisatie die voor de gemeente een aantal regelingen uitvoert voor gezinnen met een beperkt inkomen, kan de gemeentelijke computerregeling voor kinderen van 10 t/m 13 jaar worden aangevraagd. De extra computers zijn echter voor kinderen die buiten deze regeling vallen. “En omdat scholen het contact al met KEI hadden is ervoor gekozen om, als de scholen weer opengaan, de computers terug te laten komen bij stichting KEI. Dan zal worden gekeken naar een nieuwe bestemming voor de computers”, aldus Emma. 

Foto: Rochelle Heerema

Op de foto Patricia van Someren, Rayonmanager Rabobank Regio Den Haag, namens de betrokken ledenraadsleden, Hanni van Waasdijk namens de vier Rijswijkse Rotary clubs en Roy Snuverink, eigenaar van Bon-ICT