Rapport over Voedselnood in Nederland: Een Vergelijking tussen 2021 en 2024

In 2021 heeft het Rode Kruis, in samenwerking met Ipsos I&O (voorheen I&O Research), een onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in het landelijke beeld van voedselnood in Nederland. Drie jaar later, in 2024, heeft het Rode Kruis opnieuw een onderzoek laten uitvoeren om de ontwikkelingen rondom dit urgente probleem te analyseren. Dit rapport presenteert de bevindingen van beide onderzoeken, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan de veranderingen over de jaren en de diepgaande inzichten in de aard en omvang van voedselnood in Nederland.

Inzicht in Voedselnood

Het onderzoek van 2024 toont aan dat voedselnood nog steeds een relevant en wijdverspreid probleem is in Nederland. Het biedt inzicht in verschillende aspecten van voedselnood, waaronder:

Behoefte aan Voedselhulp

Uit het onderzoek blijkt dat een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking, met name onder bepaalde groepen, behoefte heeft aan voedselhulp. Interessant is dat hoewel een klein percentage van de Nederlanders voedselhulp wil maar dit niet ontvangt, dit aantal toch significant is (vier procent). Het rapport benadrukt de redenen waarom sommige mensen geen hulp vragen of denken er geen recht op te hebben.

Oorzaken van Voedselnood

Het onderzoek identificeert financiële beperkingen als de voornaamste oorzaak van voedselnood, met een meerderheid van respondenten die aangeven dat gebrek aan geld leidt tot onvoldoende voedsel (52%) en onvoldoende gezond of gevarieerd voedsel (72%). Een aanzienlijk deel van de respondenten wijst ook op een gebrek aan tijd als een factor die bijdraagt aan voedselnood (25%).

Voorkomen van Voedselnood

Hoewel voedselnood overal voorkomt, toont het onderzoek aan dat bepaalde groepen meer vatbaar zijn voor dit probleem. Hierbij worden Nederlanders met een migratieachtergrond, individuen tussen de 18 en 50 jaar oud, gezinnen met kinderen, alleenstaanden en mensen met een lager of middelbaar opleidingsniveau als bijzonder kwetsbare groepen geïdentificeerd. Bovendien wordt opgemerkt dat voedselnood vaker voorkomt in grote steden.

Conclusie

Het rapport biedt waardevolle inzichten in de aard, omvang en de veranderende dynamiek van voedselnood in Nederland. Deze bevindingen kunnen worden gebruikt om gerichte interventies te ontwikkelen en te implementeren die gericht zijn op het verminderen van voedselnood en het verbeteren van de voedselzekerheid voor alle Nederlanders, ongeacht achtergrond of socio-economische status.

Dit rapport dient als een belangrijk instrument voor beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden die zich inzetten voor het bestrijden van voedselnood en het bevorderen van een rechtvaardiger en gezonder voedselsysteem in Nederland.

Link naar het Rode Kruis rapport