In gesprek met…..Roos Badloe, bewindvoerder

 

Vanuit mijn rol als kwartiermaker/gangmaker voor het Netwerk Financiële Redzaamheid in Rijswijk, kom ik veel betrokken mensen tegen die zich inzetten voor mensen met problematische schulden. Enige tijd geleden sprak ik met Roos Badloe, een energieke dame en eigenaar van het bedrijf Commodis Bewindvoering in Rijswijk. Wat ik van haar wilde weten is wat de rol is van bewindvoering bij mensen met schulden en wat haar drijft om in dit werkveld bezig te zijn.

Wat is bewindvoering precies?
Roos geeft aan dat als mensen in de schulden komen, ze in veel gevallen moeite hebben om het overzicht te bewaren en stress ervaren waardoor de kans groot is dat deze mensen verkeerde beslissingen nemen. Beschermingsbewindvoering behartigd de belangen van mensen die zelf hun financiële situatie niet meer kunnen regelen. Dat kunnen mensen die zwak begaafd zijn of door medische redenen niet meer in staat zijn hun eigen (financiële) belangen goed te behartigen of niet meer (volledig) voor hun zelf kunnen zorgen. Roos verteld dat er vanaf 2014 een nieuwe wet is welke tot doel deze groep mensen nog beter te beschermen. Deze wet bevat o.a. Kwaliteitseisen voor bewindvoering. Als een bewindvoerder door de rechter wordt aangesteld, vertegenwoordigd de bewindvoerder vanaf die dag de cliënt en draagt zorg voor de stabilisatie van de financiële situatie. Alle post gaat naar de bewindvoerder en de cliënt krijgt wekelijk leefgeld.

Voldoening
Een traject van bewindvoering kan enkele jaren duren. Als de situatie uiteindelijk is gestabiliseerd en de mensen kunnen financieel weer voor zich zelf zorgen, worden ze daarna nog twee jaar gecoacht. Roos geeft aan dat het grote voldoening geeft om dit werk te doen. Dat zit bijvoorbeeld in het weer mogelijk maken dat een kind op schoolreis kan. Met haar bedrijf Commodis traint ze ook aankomende bewindvoerders. Als bewindvoerder moet je naast een brede kennis ook bepaalde competenties hebben zodat je goed kan omgaan in lastige situaties. Het is niet altijd makkelijk om mensen in die gestrest zijn te helpen, vooral als ze cliënt in zijn ogen te weinig leefgeld krijgt.

Per cliënt die Roos begeleidt is er een bedrag van € 144 per maand beschikbaar uit de Wet Bijzondere Bijstand. Hieruit worden alle activiteiten van de bewindvoerder gefinancierd. De activiteiten van de bewindvoerder kunnen de gemeente ook geld opleveren bijv. In het geval een huisuitzetting kan worden voorkomen of als mensen na een traject helemaal uit de bijstand gaan.

Netwerk Financiële Redzaamheid
Roos maakt sinds kort ook deel uit van het Netwerk Financiële Redzaamheid in Rijswijk. Ze heeft een positieve indruk van het netwerk: “ Ik heb de indruk dat het om zeer welwillende en betrokken mensen gaat en het is goed dat het echt mensen uit het veld van schuldhulpverlening gaat”. Ze geeft aan dat het maatwerk is om financiële redzaamheid bij mensen te bereiken. Hiervoor is het belangrijk dat de betrokken partijen in. Het veld elkaar goed weten te vinden. De cliënt moet centraal staan en door goed samenwerking kan er efficiënter en doelmatiger worden gewerkt.

Als mensen niet meer in de schulden zitten,
Roos legt uit dat het bewindvoering in de praktijk ook betekent dat ze mensen coachen om met geld om te gaan en hun financiële administratie op orde moeten krijgen.

Tot slot
Roos ziet als voordeel van beschermingsbewindvoering dat het bewind moet worden geregistreerd in het curatele en bewindregister. Dat betekent dat als een cliënt een aankoop doet en dit vanwege zijn schuldpositie niet kan betalen, de overeenkomst nietig is. Dat is volgens Roos waar bewindvoering de cliënt echt beschermt en in zo in staat wordt gesteld met een schone lei te beginnen. En dat is waar we bij Commodis ons hard voor inzetten.