AANVRAGEN TOEGANG TOT DE WINTERJASSEN SHOP

Voor je het weet staat de herfst weer voor de deur, waaien de bladeren weer om onze oren en valt de regen met bakken uit de hemel. Zodra de kou er ook bij komt is een goede winterjas een noodzaak! Dit jaar hebben de Financieel netwerk Rijswijk, De Weggeefwinkel, Stanispas PRO, Rijswijk Doet, Welzijn Rijswijk, Stichting Lotje, De Bibliotheek aan de Vliet, Haaglanden Beweegt en KEI Rijswijk de handen in eengeslagen om kinderen uit gezinnen met een laag inkomen de mogelijkheid te geven om te komen winkelen in de Winterjassen winkel!

JA! IK WIL TOEGANG TOT DE WINTERJASSEN SHOP!

Via het aanmeldformulier kunt u een toegangsbewijs aanvragen per kind. Het aanvragen van toegang gaat op geslacht en maat van uw kind. Let hierbij er op dat een kind soms een maatje groter nodig heeft dan de maat die het kind nu heeft omdat het om een winterjas gaat.

Na het verwerken van de aanvraag ontvangt u voor 15 oktober een toegangscode. Let op, de winkel is geopend van 18 oktober t/m 29 oktober. Per kind ontvangt u 1 toegangscode en het is niet mogelijk om voor één kind meerdere jassen mee te nemen.

Bij het invullen van de aanvraag is het van belang dat u alle gegevens correct invult, zeker uw mail adres. U ontvangt uw toegangscode via de mail!

De Winterjassen winkel bevat veel moois, maar mogelijk vindt u niet iets wat bij uw kind past. Dit aanbod is ter ondersteuning en er is geen mogelijkheid van het verkrijgen van financiële vergoeding voor het kopen van een jas.

Heeft u vragen over de andere regelingen van KEI Rijswijk? Stuur een mail naar onze consulent; emma@keirijswijk.nl.

Van stress en schaamte naar financieel fit

Stress. Schaamte. Sociaal isolement. Mensen met armoede en schulden krijgen er bijna onherroepelijk mee te maken. Maar als het aan Sociaal Werk Nederland en de Rabobank ligt, gaat dat veranderen. Drie jaar geleden riepen ze gezamenlijk het programma ‘Moedige Dialoog’ in het leven: lokale samenwerkingsverbanden die zich inzetten voor de financiële en sociale redzaamheid van mensen met geldzorgen. Met als belangrijkste partijen banken, bedrijven, sociaal werk en vrijwilligers. Inmiddels zijn er ruim 25 samenwerkingsverbanden in heel Nederland. Focus: het voorkomen, vroeg signaleren en oplossen van financiële problemen. 

Begin al bij jongeren
Bijvoorbeeld in Rijswijk. Daar ontwikkelde kwartiermaker Rochelle Heerema een workshopprogramma voor middelbare scholieren. ‘Jongeren komen niet uit zichzelf naar je toe, is mijn ervaring. Dus heb ik het omgedraaid. Ik ga op hen af.’ En met succes. Dominique Rosdorff, teamleider onderbouw havo-vwo op het Rijswijks Lyceum: ‘Na de workshops zijn de scholieren veel opener. Ze schamen zich minder en hebben meer begrip voor elkaar. Mooi toch?’

‘Veel van onze leerlingen komen uit de armere wijken in Den Haag, zoals de Schilderswijk. Leerlingen weten van elkaar dat ze het thuis niet breed hebben. Ze maken zich dan ook best druk over hun vervolgstudie. Kunnen hun ouders dat wel betalen? En is zo’n studielening wel of niet gratis?’

Workshops voor jongeren
‘In oktober 2018 hebben daarom onze derde klassen havo en vwo de Carrousel Jongeren en Geld gevolgd. We hebben bewust gekozen voor deze serie workshops, omdat zo’n dag goed past bij hun levensfase. Ze staan voor hun profielkeuze en beginnen al na te denken over een studie. We hebben hun ouders geïnformeerd over de Carrousel en hopen zo ook het gesprek tussen ouders en jongeren op gang te brengen.’ 

Jongeren enthousiast
‘De kracht van de Carrousel is dat op één dag meerdere onderwerpen langskomen. Zo blijft de boodschap beter hangen. Leerlingen gaven achteraf aan dat ze nu weten waar ze terecht kunnen voor hulp. En ze hebben geleerd hoe belangrijk het is die hulp op tijd te zoeken. Dat betekent dat leerlingen ook bewuster financieel zelfredzaam worden. En wat ik ook zag: na de workshops waren ze veel opener over hun eigen thuissituatie. Ze schaamden zich minder en hadden meer begrip voor elkaar. Voor 2019 hebben we alweer een datum voor een nieuwe Carrousel geprikt.’

‘Hoe ga ik duizend jongeren bereiken? Je kunt nog zoveel online zetten, jongeren komen niet snel naar je toe, is mijn ervaring. Dus heb ik het omgedraaid. Ik ben met mijn programma naar hén toegekomen, op school. En om de scholen mee te laten doen, organiseer ik alles voor ze. Het programma duurt één schooldag en bevat allerlei workshops over geld, inkomsten en uitgaven. En een interactieve theatervoorstelling over geld en schulden. Vandaar de naam ‘Carrousel.’

Bedrijven naar jongeren
‘Uit gesprekken met jongeren heb ik geleerd wat zij nodig hebben om goed met geld te leren omgaan. Zo moeten ze zich ervan bewust worden dat als ze geld lenen van vrienden, ze dit ook terug moeten betalen. En dat uitgaan geld kost. Het is ook nodig dat ze weten waar ze om hulp kunnen vragen, en dat ze dat op tijd doen. Ik heb diverse bedrijven en instanties bereid gevonden om een workshop te verzorgen. Waaronder Rabobank Den Haag, het Jongeren Informatiepunt, de Zorgverzekeringslijn, Welzijn Rijswijk en KPN.’

Scholen geïnteresseerd
‘In 2018 hebben we de Carrousel op drie scholen in Rijswijk verzorgd, en daarmee zo’n 1.500 jongeren bereikt. Toen moest ik scholen nog echt overtuigen, nu komen ze zélf op me af. Ik ben in gesprek met diverse gemeenten in de regio om een Carrousel te organiseren, zowel voor basisscholen (groep 8) als middelbare scholen. Ik heb het programma voor 2019 ook nog iets aangepast. Nieuw is bijvoorbeeld een workshop over het verschil tussen A- en B-merken, om jongeren prijsbewuster te maken. Het programma moet behalve leerzaam vooral ook leuk zijn. Dan is het effect het grootst.’

https://www.moedigedialoog.nl/themas/van-stress-en-schaamte-naar-financieel-fit/

4 en 5 oktober Carrousel Jongeren & Geld

In samenwerking met het Van Vredenburch college en het Rijswijks Lyceum worden  op deze twee dagen verschillende workshops georganiseerd om jongeren bewust te laten worden van het omgaan met geld, het voorkomen van in de schulden komen en hoe jongeren meer in hun kracht kunnen komen te staan.

Wie staan voor de klas?

JIP met Moneywijs

Rabobank Regio Den Haag

Haal meer energie uit jezelf

Theatergroep PlayBack

Money and Lifestyle

Workshop moneywijs

Je kunt je geld maar één keer uitgeven. Wanneer het geld op is, lenen veel jongeren bij. Meestal betalen ze dat terug, maar steeds vaker lukt dit niet.  Meestal betalen ze dat terug, maar steeds vaker lukt dat niet. Hoe ga je verstandig om met je geld en wat doe je als je in de problemen bent geraakt of dreigt te geraken? Een groot deel van de interactieve voorlichtingsles bestaat uit de ervaringen van jongeren zelf. Van studiefinanciering , uit de schulden komen tot het beheren van een huishoudboekje.

Workshop innovatie en talent

Chanelle: “Een grote inspiratie voor mij is Steve Jobs en zijn beroemde quote: “Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your own heart and intuition.” En zo is het maar net! Dromen moet je kunnen uitspreken en daarom geloof ik ook dat iemand met een bepaalde passie of gedrevenheid het veel verder kan schoppen dan iemand met een talent die niet bereid is er hard voor te werken. Deze boodschap wil ik dan ook graag verder verspreiden. Ik wil dat ook jonge mensen zich beseffen dat niks onmogelijk is zolang je er maar je best voor doet!”

Aan de hand van een werkblad gaan we samen aan de slag met jouw talent! Je leert; wat jij graag zou willen, waar je nu staat en welke stappen je moet zetten om jouw doelen te bereiken en welke obstakels jij kán overwinnen.

Jongerenambassadeurs

Op dit moment is Rijswijk bezig met het opzetten van jongerenambassadeurs in Rijswijk. Jongerenambassadeurs zijn een groep enthousiaste jongeren. Zij staan met beide benen in de samenleving en nemen geen blad voor de mond. Alleen zó kunnen zij het beste advies uitbrengen aan de gemeente om onze stad leuker én beter te maken voor jongeren. In deze workshop geef jij jouw ongezouten mening en ga je aan de slag met een realistische casus over een actueel onderwerp m.b.t. jongeren & armoede (bv. Jongeren t/m 18 jaar hebben recht op een uitkering).  De raadsleden geven jouw tips en tricks om jouw voorstel/mening/standpunt als beste te presenteren. Het presenteren doe je alleen of in groepjes. Kom ook! En laat je stem horen!

Rabobank Den Haag

Rabobank Regio Den Haag is een financiële dienstverlener. De Rabobank draagt vol overtuiging bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen in de samenleving. De missie van de Rabobank luidt niet voor niks ‘Growing a better world together’. Wij, de medewerkers van Rabobank Regio Den Haag, hebben de eer om te mogen werken in een enorm divers werkgebied. Onze medewerkers zijn een culturele afspiegeling van de maatschappij waarmee we de verbinding tussen de bank, ondernemers en bewoners vergroten.

Gökhan Tercan zal op 21 juni een workshop geven tijdens de caroussel jongeren en geld. “Ik ben geboren in Den Haag en 34 jaar oud. Getrouwd en trotse papa van Sudenaz en Araz. Na mijn opleiding ben ik in de financiële wereld terecht gekomen. Ik geloof in culturele diversiteit op de werkvloer. Dit zorgt voor mooie ideeën, begrip voor elkaar en voor de diverse culturen. Naast mijn werk doe ik ook vrijwilligerswerk en geef bijvoorbeeld gastlessen aan jongeren. Het geeft mij heel veel energie als ik voor de klas (of groep) sta om jongeren financiële educatie te geven en iets voor ze te betekenen. Hierbij kan je denken aan “leren omgaan met geld” & “veilig bankieren”.

Gemeente Den Haag: Haal meer energie uit je leven

Op 21 juni  komen wij bij jullie de workshop “Haal meer energie uit jezelf geven”. De workshop gaat over hoe je je energie en je geld op peil houdt. We doen een smaaktest en je kijkt naar je life style. De meest gezonde en prijsbewuste deelnemer gaat niet met lege handen naar huis!

Wij zijn Financieel trainers bij de gemeente Den Haag. Wij geven verschillende gratis workshops en cursussen op locatie aan alle Haagse burgers om anders met geld om te gaan. Ons aanbod is te vinden op www.denhaag.nl/financieelgezond

Zorgverzekeringslijn

Hoe zit het nou met die zorgverzekering? Waarom is een zorgverzekering verplicht in Nederland? Krijg je zorgtoeslag als je ouders jouw verzekering betalen?
Wat weet jij al van zorgverzekeringen?
Om antwoord te krijgen op jouw zorgverzekeringsvragen kun je de workshop 18+? Verzekeren dus! van Zorgverzekeringslijn.nl volgen. Tijdens deze workshop gaan wij met elkaar in gesprek over de verplichte zorgverzekering.
Om te kijken wie het meeste weet over de zorgverzekering gaan wij aan het einde van de workshop een QUIZ spelen en wie weet ben jij de gelukkige winnaar van…

Zorgverzekeringslijn is een onafhankelijk informatie- en adviespunt voor mensen met zorgverzekeringsschulden en voor onverzekerden. Zorgverzekeringslijn geeft hulpvragers en hulpverleners op een laagdrempelige manier juridisch advies over het oplossen van zorgverzekeringsschulden en het tegengaan van onverzekerdheid. Alle activiteiten worden gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit maakt de dienstverlening kosteloos. Zorgverzekeringslijn verzorgt gastlessen op scholen en workshops aan professionals binnen het sociaal domein. Bij de gastlessen krijgen jongeren praktisch advies over het afsluiten van een zorgverzekering en het voorkomen en oplossen van zorgverzekeringsschulden.

Stichting LEF

Stichting LEF staat voor Leven en Financiën. Doel van LEF is om jongeren te laten ontdekken hoe ze verantwoord met inkomsten, uitgaven, sparen en lenen kunnen omgaan. Zodat ze straks zelf hun financiële zaken goed regelen en een zekere toekomst instappen. Dit doen we met lesmateriaal dat jongeren inspireert en met onze (gast)docenten, werkzaam in de financiële sector, die vrijwillig voor de klas staan.

Yogita Rambocus en Olette Bollen zullen samen een workshop geven op 21 juni tijdens de caroussel jongeren en geld 

Yogita Rambocus is werkzaam als pensioenspecialist bij Achmea Pensioen Services. “Ik ben 41 jaar en ik heb in mijn eentje een grote schuld. Als je wil weten wat dat is, volg dan de LEF-workshop!”

Olette Bollen is al 20 jaar werkzaam binnen de financiële sector, o.a. bij ING. Hier is ze vooral bezig met het zorgen dat de producten en diensten zo goed mogelijk passen bij wat klanten willen. Thuis vliegt het geld eruit aan weer nieuwe spullen en kleding voor haar 2 zoons van 13 en 14. Hoe zou ze dit beter in de hand kunnen houden?