Van stress en schaamte naar financieel fit

Stress. Schaamte. Sociaal isolement. Mensen met armoede en schulden krijgen er bijna onherroepelijk mee te maken. Maar als het aan Sociaal Werk Nederland en de Rabobank ligt, gaat dat veranderen. Drie jaar geleden riepen ze gezamenlijk het programma ‘Moedige Dialoog’ in het leven: lokale samenwerkingsverbanden die zich inzetten voor de financiële en sociale redzaamheid van mensen met geldzorgen. Met als belangrijkste partijen banken, bedrijven, sociaal werk en vrijwilligers. Inmiddels zijn er ruim 25 samenwerkingsverbanden in heel Nederland. Focus: het voorkomen, vroeg signaleren en oplossen van financiële problemen. 

Begin al bij jongeren
Bijvoorbeeld in Rijswijk. Daar ontwikkelde kwartiermaker Rochelle Heerema een workshopprogramma voor middelbare scholieren. ‘Jongeren komen niet uit zichzelf naar je toe, is mijn ervaring. Dus heb ik het omgedraaid. Ik ga op hen af.’ En met succes. Dominique Rosdorff, teamleider onderbouw havo-vwo op het Rijswijks Lyceum: ‘Na de workshops zijn de scholieren veel opener. Ze schamen zich minder en hebben meer begrip voor elkaar. Mooi toch?’

‘Veel van onze leerlingen komen uit de armere wijken in Den Haag, zoals de Schilderswijk. Leerlingen weten van elkaar dat ze het thuis niet breed hebben. Ze maken zich dan ook best druk over hun vervolgstudie. Kunnen hun ouders dat wel betalen? En is zo’n studielening wel of niet gratis?’

Workshops voor jongeren
‘In oktober 2018 hebben daarom onze derde klassen havo en vwo de Carrousel Jongeren en Geld gevolgd. We hebben bewust gekozen voor deze serie workshops, omdat zo’n dag goed past bij hun levensfase. Ze staan voor hun profielkeuze en beginnen al na te denken over een studie. We hebben hun ouders geïnformeerd over de Carrousel en hopen zo ook het gesprek tussen ouders en jongeren op gang te brengen.’ 

Jongeren enthousiast
‘De kracht van de Carrousel is dat op één dag meerdere onderwerpen langskomen. Zo blijft de boodschap beter hangen. Leerlingen gaven achteraf aan dat ze nu weten waar ze terecht kunnen voor hulp. En ze hebben geleerd hoe belangrijk het is die hulp op tijd te zoeken. Dat betekent dat leerlingen ook bewuster financieel zelfredzaam worden. En wat ik ook zag: na de workshops waren ze veel opener over hun eigen thuissituatie. Ze schaamden zich minder en hadden meer begrip voor elkaar. Voor 2019 hebben we alweer een datum voor een nieuwe Carrousel geprikt.’

‘Hoe ga ik duizend jongeren bereiken? Je kunt nog zoveel online zetten, jongeren komen niet snel naar je toe, is mijn ervaring. Dus heb ik het omgedraaid. Ik ben met mijn programma naar hén toegekomen, op school. En om de scholen mee te laten doen, organiseer ik alles voor ze. Het programma duurt één schooldag en bevat allerlei workshops over geld, inkomsten en uitgaven. En een interactieve theatervoorstelling over geld en schulden. Vandaar de naam ‘Carrousel.’

Bedrijven naar jongeren
‘Uit gesprekken met jongeren heb ik geleerd wat zij nodig hebben om goed met geld te leren omgaan. Zo moeten ze zich ervan bewust worden dat als ze geld lenen van vrienden, ze dit ook terug moeten betalen. En dat uitgaan geld kost. Het is ook nodig dat ze weten waar ze om hulp kunnen vragen, en dat ze dat op tijd doen. Ik heb diverse bedrijven en instanties bereid gevonden om een workshop te verzorgen. Waaronder Rabobank Den Haag, het Jongeren Informatiepunt, de Zorgverzekeringslijn, Welzijn Rijswijk en KPN.’

Scholen geïnteresseerd
‘In 2018 hebben we de Carrousel op drie scholen in Rijswijk verzorgd, en daarmee zo’n 1.500 jongeren bereikt. Toen moest ik scholen nog echt overtuigen, nu komen ze zélf op me af. Ik ben in gesprek met diverse gemeenten in de regio om een Carrousel te organiseren, zowel voor basisscholen (groep 8) als middelbare scholen. Ik heb het programma voor 2019 ook nog iets aangepast. Nieuw is bijvoorbeeld een workshop over het verschil tussen A- en B-merken, om jongeren prijsbewuster te maken. Het programma moet behalve leerzaam vooral ook leuk zijn. Dan is het effect het grootst.’

https://www.moedigedialoog.nl/themas/van-stress-en-schaamte-naar-financieel-fit/

Workshop moneywijs

Je kunt je geld maar één keer uitgeven. Wanneer het geld op is, lenen veel jongeren bij. Meestal betalen ze dat terug, maar steeds vaker lukt dit niet.  Meestal betalen ze dat terug, maar steeds vaker lukt dat niet. Hoe ga je verstandig om met je geld en wat doe je als je in de problemen bent geraakt of dreigt te geraken? Een groot deel van de interactieve voorlichtingsles bestaat uit de ervaringen van jongeren zelf. Van studiefinanciering , uit de schulden komen tot het beheren van een huishoudboekje.

Workshop innovatie en talent

Chanelle: “Een grote inspiratie voor mij is Steve Jobs en zijn beroemde quote: “Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your own heart and intuition.” En zo is het maar net! Dromen moet je kunnen uitspreken en daarom geloof ik ook dat iemand met een bepaalde passie of gedrevenheid het veel verder kan schoppen dan iemand met een talent die niet bereid is er hard voor te werken. Deze boodschap wil ik dan ook graag verder verspreiden. Ik wil dat ook jonge mensen zich beseffen dat niks onmogelijk is zolang je er maar je best voor doet!”

Aan de hand van een werkblad gaan we samen aan de slag met jouw talent! Je leert; wat jij graag zou willen, waar je nu staat en welke stappen je moet zetten om jouw doelen te bereiken en welke obstakels jij kán overwinnen.

Jongerenambassadeurs

Op dit moment is Rijswijk bezig met het opzetten van jongerenambassadeurs in Rijswijk. Jongerenambassadeurs zijn een groep enthousiaste jongeren. Zij staan met beide benen in de samenleving en nemen geen blad voor de mond. Alleen zó kunnen zij het beste advies uitbrengen aan de gemeente om onze stad leuker én beter te maken voor jongeren. In deze workshop geef jij jouw ongezouten mening en ga je aan de slag met een realistische casus over een actueel onderwerp m.b.t. jongeren & armoede (bv. Jongeren t/m 18 jaar hebben recht op een uitkering).  De raadsleden geven jouw tips en tricks om jouw voorstel/mening/standpunt als beste te presenteren. Het presenteren doe je alleen of in groepjes. Kom ook! En laat je stem horen!

Rabobank Den Haag

Rabobank Regio Den Haag is een financiële dienstverlener. De Rabobank draagt vol overtuiging bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen in de samenleving. De missie van de Rabobank luidt niet voor niks ‘Growing a better world together’. Wij, de medewerkers van Rabobank Regio Den Haag, hebben de eer om te mogen werken in een enorm divers werkgebied. Onze medewerkers zijn een culturele afspiegeling van de maatschappij waarmee we de verbinding tussen de bank, ondernemers en bewoners vergroten.

Gökhan Tercan zal op 21 juni een workshop geven tijdens de caroussel jongeren en geld. “Ik ben geboren in Den Haag en 34 jaar oud. Getrouwd en trotse papa van Sudenaz en Araz. Na mijn opleiding ben ik in de financiële wereld terecht gekomen. Ik geloof in culturele diversiteit op de werkvloer. Dit zorgt voor mooie ideeën, begrip voor elkaar en voor de diverse culturen. Naast mijn werk doe ik ook vrijwilligerswerk en geef bijvoorbeeld gastlessen aan jongeren. Het geeft mij heel veel energie als ik voor de klas (of groep) sta om jongeren financiële educatie te geven en iets voor ze te betekenen. Hierbij kan je denken aan “leren omgaan met geld” & “veilig bankieren”.

Gemeente Den Haag: Haal meer energie uit je leven

Op 21 juni  komen wij bij jullie de workshop “Haal meer energie uit jezelf geven”. De workshop gaat over hoe je je energie en je geld op peil houdt. We doen een smaaktest en je kijkt naar je life style. De meest gezonde en prijsbewuste deelnemer gaat niet met lege handen naar huis!

Wij zijn Financieel trainers bij de gemeente Den Haag. Wij geven verschillende gratis workshops en cursussen op locatie aan alle Haagse burgers om anders met geld om te gaan. Ons aanbod is te vinden op www.denhaag.nl/financieelgezond

Zorgverzekeringslijn

Hoe zit het nou met die zorgverzekering? Waarom is een zorgverzekering verplicht in Nederland? Krijg je zorgtoeslag als je ouders jouw verzekering betalen?
Wat weet jij al van zorgverzekeringen?
Om antwoord te krijgen op jouw zorgverzekeringsvragen kun je de workshop 18+? Verzekeren dus! van Zorgverzekeringslijn.nl volgen. Tijdens deze workshop gaan wij met elkaar in gesprek over de verplichte zorgverzekering.
Om te kijken wie het meeste weet over de zorgverzekering gaan wij aan het einde van de workshop een QUIZ spelen en wie weet ben jij de gelukkige winnaar van…

Zorgverzekeringslijn is een onafhankelijk informatie- en adviespunt voor mensen met zorgverzekeringsschulden en voor onverzekerden. Zorgverzekeringslijn geeft hulpvragers en hulpverleners op een laagdrempelige manier juridisch advies over het oplossen van zorgverzekeringsschulden en het tegengaan van onverzekerdheid. Alle activiteiten worden gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit maakt de dienstverlening kosteloos. Zorgverzekeringslijn verzorgt gastlessen op scholen en workshops aan professionals binnen het sociaal domein. Bij de gastlessen krijgen jongeren praktisch advies over het afsluiten van een zorgverzekering en het voorkomen en oplossen van zorgverzekeringsschulden.

Stichting LEF

Stichting LEF staat voor Leven en Financiën. Doel van LEF is om jongeren te laten ontdekken hoe ze verantwoord met inkomsten, uitgaven, sparen en lenen kunnen omgaan. Zodat ze straks zelf hun financiële zaken goed regelen en een zekere toekomst instappen. Dit doen we met lesmateriaal dat jongeren inspireert en met onze (gast)docenten, werkzaam in de financiële sector, die vrijwillig voor de klas staan.

Yogita Rambocus en Olette Bollen zullen samen een workshop geven op 21 juni tijdens de caroussel jongeren en geld 

Yogita Rambocus is werkzaam als pensioenspecialist bij Achmea Pensioen Services. “Ik ben 41 jaar en ik heb in mijn eentje een grote schuld. Als je wil weten wat dat is, volg dan de LEF-workshop!”

Olette Bollen is al 20 jaar werkzaam binnen de financiële sector, o.a. bij ING. Hier is ze vooral bezig met het zorgen dat de producten en diensten zo goed mogelijk passen bij wat klanten willen. Thuis vliegt het geld eruit aan weer nieuwe spullen en kleding voor haar 2 zoons van 13 en 14. Hoe zou ze dit beter in de hand kunnen houden?

We zetten onze schouders eronder

Afgelopen dinsdag was ik bij een kennisbijeenkomst in Den Haag van Schouders eronder. Schouders eronder is een programma dat zich richt op de verbetering van de schuldhulp, zodat mensen met een schuld beter ondersteund worden en makkelijker uit hun schuld kunnen komen. Schouders eronder is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties, die zich bezighouden met schuldhulp. (Sociaal werk Nederland, NVVK, Landelijke Cliëntenraad, Divosa en Vereniging Nederlandse Gemeenten)

schouders eronder, kennisbijeenkomst, schuld, armoede, hulp, maatschappelijk, verantwoord, ondernemen, kennis, bijeenkomst, meeting, kennis, opdoen, dialoog, samenwerken

De reden om Schouders eronder op te richten, is dat het aantal mensen met schuld groeit en er te weinig wordt samen gewerkt door organisaties, waardoor de hulp effectiever kan. Schouders eronder richt zich op vier verschillende factoren.

informatie, schulden, cijfers, bureacratie

Lerende organisaties 

Er zijn veel verschillende maatschappelijke organisaties met hetzelfde doel. Deze organisaties kunnen van elkaar leren. Schouders eronder wil deze organisaties bij elkaar brengen, zodat ze van elkaar kunnen leren

Innovatie en onderzoek

Onderzoek zorgt voor kennis? Wat werkt en wat werkt niet? Scholen, wetenschappers en organisaties werken samen om kennis en actie samen te brengen. Dat gebeurt ook met bestaande kennis.

 

 

Kennis opdoen en uitwisselen

Om mensen te kunnen helpen is het belangrijk hoe mensen geholpen kunnen worden. Daar is dus kennis voor nodig. We doen kennis op door de uitwisseling van organisaties (lerende organisaties), onderzoek en het inschakelen van experts. Er is al veel bekend over het onderwerp, maar de informatie is moeilijk te vinden. Schouders eronder gaat de informatie bundelen, zodat deze op één plek bij elkaar voor iedereen te vinden is.

Scholing realiseren informatie, opleiding, schuldhulp, hulpverlening, armoede, schulden, sociale zaken, schouders eronder, dialoog, rijswijk

Nu is er geen specifieke opleiding voor schuldhulpverleners, maar daar wil Schouders eronder iets aan doen. Schouders eronder wil samen met hoge scholen een opleiding oprichten, die opleidt tot schuldhulpverlener, waarbij meer aandacht is voor de praktijk en gedrag.

 

Het netwerk financiële redzaamheid van Rijswijk zal zich in ieder geval inzetten om de gevolgen van armoede en schuldproblemen te verzachten en mensen te ondersteunen om uit de armoede te komen.

In gesprek met…..Roos Badloe, bewindvoerder

 

Vanuit mijn rol als kwartiermaker/gangmaker voor het Netwerk Financiële Redzaamheid in Rijswijk, kom ik veel betrokken mensen tegen die zich inzetten voor mensen met problematische schulden. Enige tijd geleden sprak ik met Roos Badloe, een energieke dame en eigenaar van het bedrijf Commodis Bewindvoering in Rijswijk. Wat ik van haar wilde weten is wat de rol is van bewindvoering bij mensen met schulden en wat haar drijft om in dit werkveld bezig te zijn.

Wat is bewindvoering precies?
Roos geeft aan dat als mensen in de schulden komen, ze in veel gevallen moeite hebben om het overzicht te bewaren en stress ervaren waardoor de kans groot is dat deze mensen verkeerde beslissingen nemen. Beschermingsbewindvoering behartigd de belangen van mensen die zelf hun financiële situatie niet meer kunnen regelen. Dat kunnen mensen die zwak begaafd zijn of door medische redenen niet meer in staat zijn hun eigen (financiële) belangen goed te behartigen of niet meer (volledig) voor hun zelf kunnen zorgen. Roos verteld dat er vanaf 2014 een nieuwe wet is welke tot doel deze groep mensen nog beter te beschermen. Deze wet bevat o.a. Kwaliteitseisen voor bewindvoering. Als een bewindvoerder door de rechter wordt aangesteld, vertegenwoordigd de bewindvoerder vanaf die dag de cliënt en draagt zorg voor de stabilisatie van de financiële situatie. Alle post gaat naar de bewindvoerder en de cliënt krijgt wekelijk leefgeld.

Voldoening
Een traject van bewindvoering kan enkele jaren duren. Als de situatie uiteindelijk is gestabiliseerd en de mensen kunnen financieel weer voor zich zelf zorgen, worden ze daarna nog twee jaar gecoacht. Roos geeft aan dat het grote voldoening geeft om dit werk te doen. Dat zit bijvoorbeeld in het weer mogelijk maken dat een kind op schoolreis kan. Met haar bedrijf Commodis traint ze ook aankomende bewindvoerders. Als bewindvoerder moet je naast een brede kennis ook bepaalde competenties hebben zodat je goed kan omgaan in lastige situaties. Het is niet altijd makkelijk om mensen in die gestrest zijn te helpen, vooral als ze cliënt in zijn ogen te weinig leefgeld krijgt.

Per cliënt die Roos begeleidt is er een bedrag van € 144 per maand beschikbaar uit de Wet Bijzondere Bijstand. Hieruit worden alle activiteiten van de bewindvoerder gefinancierd. De activiteiten van de bewindvoerder kunnen de gemeente ook geld opleveren bijv. In het geval een huisuitzetting kan worden voorkomen of als mensen na een traject helemaal uit de bijstand gaan.

Netwerk Financiële Redzaamheid
Roos maakt sinds kort ook deel uit van het Netwerk Financiële Redzaamheid in Rijswijk. Ze heeft een positieve indruk van het netwerk: “ Ik heb de indruk dat het om zeer welwillende en betrokken mensen gaat en het is goed dat het echt mensen uit het veld van schuldhulpverlening gaat”. Ze geeft aan dat het maatwerk is om financiële redzaamheid bij mensen te bereiken. Hiervoor is het belangrijk dat de betrokken partijen in. Het veld elkaar goed weten te vinden. De cliënt moet centraal staan en door goed samenwerking kan er efficiënter en doelmatiger worden gewerkt.

Als mensen niet meer in de schulden zitten,
Roos legt uit dat het bewindvoering in de praktijk ook betekent dat ze mensen coachen om met geld om te gaan en hun financiële administratie op orde moeten krijgen.

Tot slot
Roos ziet als voordeel van beschermingsbewindvoering dat het bewind moet worden geregistreerd in het curatele en bewindregister. Dat betekent dat als een cliënt een aankoop doet en dit vanwege zijn schuldpositie niet kan betalen, de overeenkomst nietig is. Dat is volgens Roos waar bewindvoering de cliënt echt beschermt en in zo in staat wordt gesteld met een schone lei te beginnen. En dat is waar we bij Commodis ons hard voor inzetten.