“Kwetsbare leerlingen en thuisonderwijs, in tijden van corona”


Nu de scholen dicht zijn, zijn kinderen en jongeren meer dan ooit aangewezen op thuis. Ook als daar geen laptop, ook als ouders het moeilijk vinden om hun kind te begeleiden bij leren en ook als het thuis onveilig is.
In het document “Kwetsbare Leerlingen en thuisonderwijs, in tijden van Corona” gemaakt door Mariëtte Lusse Lector hogescholen Rotterdam vind u een overzicht van de belangrijkste uitdagingen en manieren waarop scholen juist deze leerlingen kunnen ondersteunen.

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/globalassets/afbeeldingen/onderzoek/projecten/gereedschapskist/gereedschapskist-kwetsbare-leerlingen-en-thuisonderwijs-in-tijden-van-corona-def.pdf