MEDEWERKERS MET GELDZORGEN: 5 TIPS WAT JIJ ALS WERKGEVER KAN DOEN

Van 28 maart t/m 1 april is het de week van het geld. Daarom geven wij deze week vijf tips over wat jij als werkgever kan doen voor medewerkers met geldzorgen.

Iedereen kan geldzorgen hebben. Het tijdig signaleren, bespreekbaar maken en doorverwijzen naar de juiste hulp voorkomt erger. Hoe herken je nu al leidinggevende de signalen? De signalen kunnen een teken zijn dat medewerkers financiële zorgen hebben. 

Signaal #1: Verzoek om eerdere betaling
De belangrijkste stap is het bespreekbaar maken. Ga op een rustige plek waar de medewerker zich veilig voelt een open gesprek aan. Waarom vraag je een voorschot? Is er nog meer aan de hand? Verstrek geen voorschot zonder professionele hulp in te schakelen. Vaak is het probleem al groter, het is belangrijk dat je dan concrete hulp biedt. Onze tip is om niet alleen informatie te geven, maar de medewerker ook echt aan de hand mee te nemen, zodat hij ook echt naar de afspraak gaat.

Signaal #2: Ziekteverzuim
Meld een medewerker zich vaker of op bepaalde momenten ziek? Bijvoorbeeld de laatste dagen voorafgaand aan de salarisuitbetaling. Of ziet iemand er de laatste tijd minder verzorgd en gezond uit? Dan is goed om open het gesprek aan te gaan. Vraag of er geldzorgen zijn. Veel mensen met geldzorgen voelen zich ziek van ellende. Door geldgebrek ontbreekt het vaak ook aan volwaardige voeding. Dat is een logisch gevolg, niet iets om je voor te schamen. Geef ook aan dat jij je zorgen maakt en dat je graag wilt helpen.

Signaal #3: Minder productief
Zie je dat iemand minder productief is? Meer fouten maakt, afwezig overkomt? Geldzorgen brengen doorgaans stress met zich mee. Veel van de energie en het denkvermogen gaat op aan nadenken over het kunnen rondkomen en ze slapen misschien ook slechter. Als je constateert dat de medewerker minder presteert, dan is het logisch dat je hierover in gesprek gaat. Hou het laagdrempelig. Vertel wat je feitelijk ziet en stel een open vraag of de medewerker zich hierin herkent en of je kunt helpen.

Signaal #4: Verandering van gedrag
Een verandering van gedrag is een belangrijk signaal. (Opeens) vaak te laat komen. Afspraken niet nakomen. Veel privégesprekken onder werktijd. Terughoudend reageren op vragen. Niet meer aanmelden of meedoen met activiteiten. Als werkgever ken je jouw medewerker en zijn interesses. Gedragsverandering is een goede aanleiding om met de medewerker in gesprek te gaan. “Ik heb de indruk dat er wat speelt, als dat zo is, dan denk ik graag mee over mogelijke oplossingen. Voel je vrij om zelf te bepalen of je antwoord wilt geven.

Signaal #5: Verzoek om meer of minder werken
Een verzoek om minder of meer uren te werken hoeft niet te betekenen dat de medewerker financiële problemen heeft, maar wel vaak dat er sprake is van een levensverandering. Het is dus goed om er even bij stil te staan. Ga als werkgever met je medewerker in gesprek over de aangegeven wens van verandering. Krijg je op de waaromvraag geen helder antwoord? Blijf dan open vragen stellen. Dan merkt de medewerker dat je oprecht geïnteresseerd bent in wat hij meemaakt.

https://www.fsprijswijk.nl