Terugblik op de bijeenkomst “Het recht op gelijke kansen voor kinderen” 

Op 11 april, kwamen verschillende organisaties samen om te praten over het cruciale thema van gelijke kansen voor alle jongeren, ongeacht hun achtergrond. De bijeenkomst begon met het besef dat hoewel het streven naar gelijke kansen vanzelfsprekend lijkt, de realiteit vaak anders is, zoals blijkt uit talloze onderzoeken en praktijkervaringen.

Een inspirerende bijdrage werd geleverd door Sinan Cankaya, een antropoloog, schrijver en onderzoeker die bekend staat om zijn werk op het gebied van etnische diversiteit, inclusie en rechtvaardigheid. Hij benadrukte het belang van samenwerking zonder het uiteindelijke doel uit het oog te verliezen en deelde ook persoonlijke ervaringen, zoals zijn ervaringen op school en het belang van het durven uitspreken, zelfs als het ongemakkelijk kan zijn.

Na de presentatie kregen alle aanwezige organisaties de gelegenheid om een pitch te geven over hun projecten en interventies, wat de kans bood om van elkaar te leren en mogelijke samenwerkingsverbanden te verkennen. Ook wethouder Gijs van Maalsen van de gemeente Rijswijk gaf een pitch, waarin hij sprak over het belang van samenwerking en een ervaringsdeskundig project van de gemeente presenteerde. Hij nodigde de deelnemers uit om mee te denken en samen te werken aan dit initiatief.

De bijeenkomst bood een waardevolle gelegenheid om ideeën uit te wisselen, best practices te delen en concrete vervolgstappen te organiseren. Na afloop was er ruimte voor netwerken onder het genot van een hapje en een drankje, wat de onderlinge banden versterkte en het potentieel voor toekomstige samenwerkingen vergrootte.

De volgende bijeenkomst zal worden georganiseerd door de gemeente Rijswijk, wat een verdere mogelijkheid biedt om de samenwerking voort te zetten en gezamenlijk te blijven werken aan het recht op gelijke kansen voor alle kinderen.