Week van het geld rijswijk

Wethouder overhandigt eerste startpakket voor Week van het Geld aan scholen

Afgelopen week heeft wethouder Gijs van Maalsen het eerste startpakket voor de Week van het Geld overhandigd aan de rectoren van het Van Vredenburg College en het Rijswijk Lyceum, Maarten Passet. Deze symbolische overhandiging markeert het begin van een belangrijk educatief en bewustwordingsproject in Rijswijk.

Het initiatief, waarbij alle 17 basisscholen en twee middelbare scholen meedoen, heeft tot doel om jongeren bewust te maken van verschillende aspecten van geld en armoede. Het startpakket is ontworpen om leerkrachten en leerlingen te ondersteunen bij het bespreken van dit belangrijke maatschappelijke onderwerp in de klas.

Het startpakket bevat onder andere boeken over het thema armoede, met bijbehorende lestips. Daarnaast zijn er suggesties en ideeën voor het creëren van een thematafel over armoede. Ook zijn er twee stellingen en een dilemma toegevoegd die kunnen dienen als startpunt voor gesprekken over de vooroordelen rond armoede. Het Grote Kinderrechtenspel, inclusief een poster met de belangrijkste kinderrechten, maakt ook deel uit van het pakket. Daarnaast bevat het startpakket ook flyers van maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor mensen met een klein portemonnee.

“Wij zijn blij dat alle scholen in Rijswijk deelnemen aan deze belangrijke campagne,” aldus wethouder Gijs van Maalsen. “Het is essentieel om jongeren al op jonge leeftijd bewust te maken van de waarde van geld en de uitdagingen waarmee mensen met minder middelen te maken kunnen krijgen. Dit startpakket biedt scholen de mogelijkheid om op een interactieve manier met dit thema aan de slag te gaan.”

De naam zegt het al, het is een startpakket dat bedoeld is als inspiratie, waarbij leerkrachten en leerlingen de ruimte krijgen om het thema armoede op hun eigen manier te bespreken in de klas.

Voor meer informatie over de Week van het Geld en het startpakket kunnen geïnteresseerden contact opnemen via info@rijswijksedialoog.nl