Van stress en schaamte naar financieel fit

Stress. Schaamte. Sociaal isolement. Mensen met armoede en schulden krijgen er bijna onherroepelijk mee te maken. Maar als het aan Sociaal Werk Nederland en de Rabobank ligt, gaat dat veranderen. Drie jaar geleden riepen ze gezamenlijk het programma ‘Moedige Dialoog’ in het leven: lokale samenwerkingsverbanden die zich inzetten voor de financiële en sociale redzaamheid van mensen met geldzorgen. Met als belangrijkste partijen banken, bedrijven, sociaal werk en vrijwilligers. Inmiddels zijn er ruim 25 samenwerkingsverbanden in heel Nederland. Focus: het voorkomen, vroeg signaleren en oplossen van financiële problemen. 

Begin al bij jongeren
Bijvoorbeeld in Rijswijk. Daar ontwikkelde kwartiermaker Rochelle Heerema een workshopprogramma voor middelbare scholieren. ‘Jongeren komen niet uit zichzelf naar je toe, is mijn ervaring. Dus heb ik het omgedraaid. Ik ga op hen af.’ En met succes. Dominique Rosdorff, teamleider onderbouw havo-vwo op het Rijswijks Lyceum: ‘Na de workshops zijn de scholieren veel opener. Ze schamen zich minder en hebben meer begrip voor elkaar. Mooi toch?’

‘Veel van onze leerlingen komen uit de armere wijken in Den Haag, zoals de Schilderswijk. Leerlingen weten van elkaar dat ze het thuis niet breed hebben. Ze maken zich dan ook best druk over hun vervolgstudie. Kunnen hun ouders dat wel betalen? En is zo’n studielening wel of niet gratis?’

Workshops voor jongeren
‘In oktober 2018 hebben daarom onze derde klassen havo en vwo de Carrousel Jongeren en Geld gevolgd. We hebben bewust gekozen voor deze serie workshops, omdat zo’n dag goed past bij hun levensfase. Ze staan voor hun profielkeuze en beginnen al na te denken over een studie. We hebben hun ouders geïnformeerd over de Carrousel en hopen zo ook het gesprek tussen ouders en jongeren op gang te brengen.’ 

Jongeren enthousiast
‘De kracht van de Carrousel is dat op één dag meerdere onderwerpen langskomen. Zo blijft de boodschap beter hangen. Leerlingen gaven achteraf aan dat ze nu weten waar ze terecht kunnen voor hulp. En ze hebben geleerd hoe belangrijk het is die hulp op tijd te zoeken. Dat betekent dat leerlingen ook bewuster financieel zelfredzaam worden. En wat ik ook zag: na de workshops waren ze veel opener over hun eigen thuissituatie. Ze schaamden zich minder en hadden meer begrip voor elkaar. Voor 2019 hebben we alweer een datum voor een nieuwe Carrousel geprikt.’

‘Hoe ga ik duizend jongeren bereiken? Je kunt nog zoveel online zetten, jongeren komen niet snel naar je toe, is mijn ervaring. Dus heb ik het omgedraaid. Ik ben met mijn programma naar hén toegekomen, op school. En om de scholen mee te laten doen, organiseer ik alles voor ze. Het programma duurt één schooldag en bevat allerlei workshops over geld, inkomsten en uitgaven. En een interactieve theatervoorstelling over geld en schulden. Vandaar de naam ‘Carrousel.’

Bedrijven naar jongeren
‘Uit gesprekken met jongeren heb ik geleerd wat zij nodig hebben om goed met geld te leren omgaan. Zo moeten ze zich ervan bewust worden dat als ze geld lenen van vrienden, ze dit ook terug moeten betalen. En dat uitgaan geld kost. Het is ook nodig dat ze weten waar ze om hulp kunnen vragen, en dat ze dat op tijd doen. Ik heb diverse bedrijven en instanties bereid gevonden om een workshop te verzorgen. Waaronder Rabobank Den Haag, het Jongeren Informatiepunt, de Zorgverzekeringslijn, Welzijn Rijswijk en KPN.’

Scholen geïnteresseerd
‘In 2018 hebben we de Carrousel op drie scholen in Rijswijk verzorgd, en daarmee zo’n 1.500 jongeren bereikt. Toen moest ik scholen nog echt overtuigen, nu komen ze zélf op me af. Ik ben in gesprek met diverse gemeenten in de regio om een Carrousel te organiseren, zowel voor basisscholen (groep 8) als middelbare scholen. Ik heb het programma voor 2019 ook nog iets aangepast. Nieuw is bijvoorbeeld een workshop over het verschil tussen A- en B-merken, om jongeren prijsbewuster te maken. Het programma moet behalve leerzaam vooral ook leuk zijn. Dan is het effect het grootst.’

https://www.moedigedialoog.nl/themas/van-stress-en-schaamte-naar-financieel-fit/